KORONA:

HAR SATT KRISESTAB: VVS Norge-sjef Thorbjørn Theie.

VVS Norge iverksetter strakstiltak

VVS-bransjen berøres av tiltakene for å begrense smitte av Koronaviruset. VVS Norge støtter sine medlemsbedrifter på ulike måter, og har også sendt ut permitteringsvarsel for å bidra solidarisk for å tilpasse seg situasjonen.

Published

Deler av VVS-bransjen er i dag i en krevende situasjon som følge av koronavirusets påvirkning på det norske samfunnet. Tiltakene for å begrense kontaktsmitte skaper begrensninger for mange typer jobber, og en rekke bedrifter har iverksatt strakstiltak.

- Mange av våre medlemsbedrifter har måttet permittere sine ansatte og iverksette andre kostnadsbesparende tiltak. Også i VVS Norge, Bademiljø og Comfort skal vi bidra til den viktige fellesdugnaden og tilpasse oss et redusert aktivitetsnivå for perioden det varer. Dette innebærer at vi sender ut varsel om permittering til ansatte hvor betydelig arbeidsoppgaver bortfaller uansett om man er i ledergruppen eller andre steder i organisasjonen, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge i en pressemelding..

Han uttrykker stor medfølelse for små og store rørleggerbedriftene som står overfor en utfordrende periode. Spesielt de selvstendig næringsdrivende, som er mindre beskyttet og der Regjeringens tiltakspakke i begrenset grad bidrar.

Har satt krisestab

- Tiltakspakkene vil være til hjelp for mange, men vi håper det kommer mer for å hjelpe små og store virksomheter gjennom en periode med inntektsnedgang. VVS Norge vil fra får side fortløpende vurdere ulike tiltak for hvordan vi best mulig kan støtte våre medlemsbedrifter, sier Theie.

VVS Norge har satt krisestab der de følger utviklingen kontinuerlig og har en tett dialog med grossister, leverandører og samarbeidspartnere. Tilsvarende har Bademiljø og Comfort begge satt full krisestab og bistår sine medlemsbedrifter i alle kanaler med spørsmål de måtte ha.

I tillegg er det innført tiltak for å bidra til å begrense smittespredningen, og fortløpende er anbefalingene fra helsemyndighetene knyttet til reiseråd, hygiene og møteplasser blitt fulgt.

- Fordelen vi har i VVS Norge i en slik krisesituasjon, er muligheten til å samordne og trekke erfaringer på tvers av enkeltbedrifter og kjeder. Det er langt mer krevende å stå i alene, sier Theie, og legger til:

- Landet står i en uvirkelig og dramatisk situasjon. Det aller viktigste er at vi får kontroll over smittesituasjonen slik at helsevesenet ikke blir overbelastet. Samtidig må vi ta vare på næringslivet som lider under de svært inngripende tiltakene som er iverksatt for å lykkes med dette.

Powered by Labrador CMS