TETT: Avløpet var tett – men såpass måtte kjøperen regne med.

Måtte regne med dårlig bad

Den som kjøper 60 år gammel bolig der tilstandsrapporten sier at sanitærrommene er modne for oppgradering, kan ikke regne med å få erstatning når han må koste på badet et par hundre tusen kroner.

Published

«Sanitærrommene er modne for oppgradering. Bruksslitt kjøkken og dels flater. Opprinnelig dreneringsforhold. Eldre bolig som bærer sitt preg.»

Slik sto det i tilstandsrapporten for en bolig fra 1958. Kjøperen ga 2 950 000 kroner for den ene halvparten av en vertikaldelt tomannsbolig.

Tilbakeslag

Med én gang han hadde tatt over, oppdaget han at varmekablene i kjelleren ikke fungerte og at han fikk tilbakeslag av kloakk når han brukte dusjen og toalettet i kjelleren.

Avløpet var tett – og den eneste jobben som var nødvendig der, var en spyling for snaue 9000 kroner. Varmekablene, derimot, var brutt i både kjellerstuen og vaskerommet. Å fikse dem kostet 201 000 kroner, og kjøperen krevde et avslag i kjøpesummen som dekket de to utbedringene.

– Selgeren må ha visst om at varmekablene ble dårligere og dårligere, og også om problemene med tilbakeslag, mener kjøperen og advokaten hans.

Ikke i bruk

– Nei, varmekablene fungerte, ifølge selgeren, som mener at kjøperen måtte regne med at det trengtes utbedringer i en gammel bolig der tilstandsrapporten gir en rekke opplysninger om risiko som senker nivået på forventningene.

Da han tapte i tingretten, anket kjøperen inn for Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener at varmekablene i kjelleretasjen ikke hadde vært brukt de siste ti årene, men at de må ha virket en stund da de ble skrudd på i forkant av visningen. Det er heller ikke sannsynlig at selgeren har hatt noe tilbakeslag når han har brukt toalettet, ifølge lagmannsretten.

Tilstandsgrad 3

Tilstandsrapporten da boligen ble solgt, snakker om symptomer på avvik som stort sett er der som følge av alder, bruk og forventet levetid. Bad og sanitærrom hadde tilstandsgrad 3 («Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)»).

– Byggets alder og de risikoopplysningene som ble gitt i forbindelse med salget, tilsa klart at det var reelle muligheter for skjulte feil og skader, konstaterer Borgarting lagmannsrett. Badene hadde passert normal levetid, varmekablene var 18–20 år gamle, og det var muligens fukt i gulvene der de lå. Dessuten gjorde ikke kjøperen noen undersøkelser.

Slapp advokatutgifter

Likevel er det viktig og riktig å få ført en slik sak for retten. Saken var tvilsom, og det var god grunn for kjøperen til å få prøvd saken, slår retten fast. Dessuten er forsikringsselskapet til selgeren den ressurssterke parten her.

Alt dette gjør at kjøperen slipper å betale sakskostnadene for selgeren og forsikringsselskapet hans.

Powered by Labrador CMS