SPRUKKET: Fliser på badet hadde løsnet og sprukket og fugemasse hadde løsnet, ifølge boligkjøperne som fikk prisavslag.
SPRUKKET: Fliser på badet hadde løsnet og sprukket og fugemasse hadde løsnet, ifølge boligkjøperne som fikk prisavslag.

Måtte rive hele badet etter «dugnad»

De kjøpte leilighet og endte med å måtte rive og bygge opp igjen hele badet. Det viste seg at det var pusset opp med vennetjenester og dugnad.

Published

Det kan bli dyrt å droppe fagfolk. Både for kjøperen og selgeren. Det viste seg da en leilighet i Trøndelag skiftet eier.

Kjøperne ba om prisavslag på opptil 455 000 kroner, fikk 130 000 – og de som tjente mest på krangelen, var advokatene.

Venner og egeninnsats

Det handler om en firemannsbolig. Da selgerne overtok den omstridte leiligheten i sin tid, tok de initiativet til å pusse opp hele. Badet fikk de pusset opp i 2010.

Da bidro kjøperne selv med å rive, bære, sette opp gipsvegger og male. Andre hjalp til med å flislegge dusjen, mens en bekjent gjorde det elektriske arbeidet.

Bekjentskapet arbeidet i et lokalt elektrikerfirma. Han la varmekabler under den flislagte delen av badet, satte opp lys og sporter og monterte en vifte – i tillegg til en del arbeid i resten av leiligheten.

Ikke lov til fritidsarbeid

Da Frostating lagmannsrett behandlet krangelen, fortalte servicelederen i firmaet at mannen ikke hadde lov til å arbeide slik på fritiden.

Skulle firmaet ha utstedt dokumentasjon på arbeidet, måtte firmaet ha gjort det. Elkontrollen som kjøperne fikk gjort, viste 19 avvik. Noen av avvikene var alvorlige, slår retten fast.

Firmaet som kom for å rette opp – for øvrig det samme firmaet som elektrikerbekjentskapet arbeidet i – fant enda flere feil enn dem kontrollen hadde avdekket.

Ledet ikke vann til sluket

Et flisfirma kom også på befaring og var ikke i tvil om at de flislagte gulvene måtte rives og bygges opp på nytt.

Andre befaringer fant feil ved pipen og at gulvet på badet ikke var lagt slik at det ledet lekkasjevann til sluket.

Det endte med at kjøperne fikk revet hele badet og bygd det opp på nytt, og varmekablene i gangen ble også tatt opp og lagt om igjen.

– Grovt uaktsomt

Frostating lagmannsrett fastslår at kjøperne måtte regne med å få opplysninger om at såpass omfattende elektriske arbeider var gjort som en vennetjeneste.

Arbeidet innebar en risiko. – Det er grovt uaktsomt, heter det i dommen.

Kjøperne brukte 130 000 kroner på å utbedre manglene. Selgerne mente at deler av arbeidet var unødvendig, men kjøperne bygde på faglige råd, slår retten fast.

Overpriset advokat

Tingretten ga kjøperne et prisavslag på 130 000 kroner. Siden de hadde bedt om mer enn det tredobbelte, så vant de ikke noen klar seier i retten, og dermed måtte ikke selgerne dekke sakskostnadene deres.

I lagmannsretten, derimot, vant kjøperne ankesaken.

Derfor hadde de krav på å få dekket utgiftene sine. Advokaten deres krevde 147 500 kroner – 2500 kroner timen for 59 timer.

Det var for mye, mener retten. Advokaten var den samme som i tingretten, bevisene var de samme, og lagmannsretten brukte halvannen dag på saken.

Dermed må ikke kjøperen dekke hele regningen, men slipper med 100 000 kroner.

Powered by Labrador CMS