Lærlinger bygget fylkesbygg

Bergen Rørteknikk satser tungt på lærlinger og i Fylkesbygg-prosjektet var det nettopp lærlingene som stod bak mye av den praktiske utføringen.

Published

– Vi setter selvsagt på alt av nødvendig fagkompetanse, men i Fylkesbygg-prosjektet har lærlingene våre stått for en betydelig del av den praktiske utføringen. Jeg vil strekke det så langt, som å si at vi nesten har ut ført alt rørarbeidet på det nye Fylkesbygget med lærlinger, sier prosjektleder hos Bergen Rørteknikk, Morten Ådlandsvik.

Passivhus

Det nye fylkeshuset i Bergen blir ett topp moderne, bærekraftig, fleksibelt og åpent bygg. Bygget har et samlet bruksareal på hele 27.000 kvadratmeter, den høyeste delen av bygget blir på tretten etasjer, og det blir plass til over 1100 arbeidsplasser.

De to takene på tårnene vil utgjøre Bergens mest sentrale solcelleanlegg, som vil produsere mer enn 100 000 kWh/år. Alle tak er videre utformet som grønne tak for å sikre god vannfordrøyning.

Til sammen skal bygget medføre en reduksjon i klimagassutslipp på mer enn 20 prosent og klassifiseres som passivhus. Bygget skal stå ferdig i løpet av høsten, med innflytting i februar neste år.

God opplæring

Bergen Rørteknikk har hatt totalentreprisen på alt av innvendige VVS-arbeider, noe som også inkluderer en moderne energisentral. For å redusere tidsbruken på byggeplassen har mye av komponentene blitt prefabrikert på selskapets fabrikk i Godvik.

VIKTIG RESSURS: Lærlingene er en viktig ressurs for Bergen Rørteknikk, det forteller Morten Ådlandsvik.

– Bare i dette prosjektet har vi hatt 8-9 involverte lærlinger. Dette er nok det første prosjektet hvor vi aktivt har benyttet oss av den ressursen som lærlingene faktisk er. De har fått god opplæring i forkant, før de så har stått for mye av monteringen på byggeplass. Vi opplever at de responderer veldig godt på det ansvaret de får og at de modnes i løpet av prosessen, sier Ådlandsvik.

Han forteller også at etableringen av etableringen av en egen prefabrikasjonsfabrikk, gjør at de også har blitt godkjent opplæringsbedrift for Industrirørlegger-faget.

– Dermed tilbyr vi nå to forskjellig fagbrev, sier Ådlandsvik.

Over 20 prosent

I offentlige kontrakter som Fylkesbygget, er det et krav om bruk av lærlinger. Dette er et krav Bergen Rørteknikk stiller seg bak. De har derfor til enhver tid rundt 15 lærlinger under utdanning i selskapet. Dette utgjør i overkant av 20 prosent av den samlede staben i selskapet.

– Lærlinger er et satsingsområde for oss. Det handler selvsagt om egen rekruttering, men også om vårt samfunnsansvar som en større VVS-aktør i regionen. Vi har derfor et ansvar for at dagens unge har tilgjengelige lærlingeplasser, sier Ådlandsvik.

Burde være påbudt

Han oppfordre bransjen til å øke antall lærlinger generelt for alle fag og være med å tilrettelegge for ung arbeidskraft.

– Synergiene vil være at bransjen i felleskap sikrer at kunnskapen videreføres parallelt med digitalisering og utvikling. Vi får en hurtigere organisk vekst i bransjen, samtidig som mange av de unge talentene vil tilnærme seg en erfaring som gjør dem attraktive som fagressurser på mellomleder og ledernivåer senere i karrieren, om de måtte ønske det, sier Ådlandsvik.

Powered by Labrador CMS