RÅDGIVER: Geir Jansen kan puste ut etter hektiske måneder som leverandørnøytral rådgiver for en mengde innringere.

Tusenvis fyrer fortsatt fossilt

Fremdeles fyrer 15–20 000 norske boligeiere med fossil olje. – Departementet har vært klare på at nå har det vært så mange år med informasjon at det er ingen unnskyldning lenger, sier NVF-leder Geir Jansen.

Published

Jansen og Norsk Varmeteknisk Forening har lagt bak seg en beintøff høst og tidlig vinter.
– Det har vært kaos. 50 telefoner om dagen fra privatpersoner har ikke vært unormalt, sier han.

Som eneste ansatte i foreningen har han hatt det travelt når alle har ringt for å spørre om mineraloljeforbudet. Det trådte i kraft fra nyttår, men mange følger ikke de nye reglene:

«Dette går over»

– Det er en del som fyrer med fossilbrensel ennå; et sted mellom 15 000 og 20 000, forteller han.

Tallet kommer til å bli sterkt redusert.
– Dette er folk som har trodd at «dette går over» og at forbudet ikke kom til å bli gjennomført likevel. Hovedtyngden av dem som er igjen nå, er eldre mennesker. Det er synd på dem, men de må jo gjøre noe, sier han.

Geir Jansen har gjort seg upopulær blant mange av dem som har ringt for å spørre om råd. Når han har fått spørsmål fra folk om de ikke kan bruke opp den oljen de har på tanken, har han måttet si at nei, det kan de ikke. Men han er ikke part i saken – han driver en forening som fremmer vannbåren varme, som han forklarer det.

Lovbrytere

– 1. januar var det ikke lov å fyre med fossil olje lenger. Da skulle du stenge fyren din. Det er jeg nødt til å si til folk som ringer: Per definisjon er du en lovbryter, sier han.

– Dette har det vært pratet om i sju–åtte år, oljeselskapene har informert, det har vært i aviser og det har vært på TV. Du må ha fått det med deg, og det er din plikt som forbruker å drifte anlegget ditt. Vi har hatt dialog med energidepartementet, og de har vært helt klare på at her har det vært så mange år med informasjon at det er ingen unnskyldning, sier Geir Jansen.

Fjernvarme og flis

Han peker på at det går an å bruke bioolje helt lovlig med akkurat samme oljetank og oljekjele, men tror mange er skeptiske til bioproduktene.
– Det er veldig synd, for den er faktisk fullgod og til tider bedre enn fossil olje, sier han.

– Da bioolje kom på markedet, kunne du ikke ha den i mer enn tre måneder. Nå kan du ha den i 40 år, kjøre den ned til minus 40 grader, og den lukter ikke.

Jansen snakker varmt om søppelforbrenning som gir fjernvarme, og om flis. Norge gror igjen, og det er mye løvskog som kan utnyttes. Spørsmålet er om koster for mye å hente den ut og brenne den.

– En del har gått over til elkassetter eller dobbeltmantlet bereder. Strøm er ikke noe dårlig alternativ. Men jeg tror etter hvert at det blir differensierte strømpriser – billig om natten og dyrt om dagen. Da blir det dyrt å fyre med strøm. Jeg tror det kommer til å bli mange akkumulatortanker i Norge fremover som kan akkumulere opp varme om natten og bruke den om dagen.

Geir Jansen advarer mot altfor mye strøm. Han er skeptisk til å binde seg til bare én energikilde, slik som han føler at Norge gjør nå. Da er vannbåren varme og fjernvarme et genialt alternativ, mener han.

Hva gjør kommunene?

Nå er spørsmålet hva kommunene gjør med dem som ikke har kvittet seg med fossilfyringen slik de skulle ha gjort. Bøter? Fyringsforbud?

– Med så mange kommuner blir det mange forskjellige synsvinkler, noen som kjører streng kontroll, mens andre ikke bryr seg om det. Bransjen forventer at det blir likhet for loven. Det er akkurat som i trafikken: Kjører du i 60 i 50-sonen, så får du lik bot enten det er i Halden eller Kirkenes, sier Jansen.

Tvangsmulkt

Klima- og miljødepartementet peker på forskriften om mineraloljeforbudet, som fastslår at det er kommunen som fører tilsyn med at forbudet overholdes. Den som fremdeles fyrer med mineralolje, kan få pålegg om å stoppe, og også tvangsmulkt.

Generelt bør tvangsmulkten være stor nok til at det ikke lønner seg å fyre videre. Mulkten er ikke straff, men mer et ris bak speilet for å sørge for at den ulovlige fyringen blir rettet opp, forklarer departementet.

Powered by Labrador CMS