UTEN TILSYN: Mannen gikk tur med hunden i stedet for å passe på varmepistolen. Det endte med brann og fengselsstraff.

DOM

Rørtining endte med brann – Høyesterett skjerpet straffen

Han satte en varmluftpistol mot vannrøret, lot den stå på og gikk for å lufte hunden. Det endte med brann i et verneverdig hus. Nå har Høyesterett fastslått at mannen skal i fengsel.

Published

Han var tømrer og klar over hva han gjorde, slår Høyesterett fast. Nå har en mann fått skjerpet straffen etter at rørtiningen hans førte til brann.

Gikk fra pistolen

Mannen ble kontakten av en nabo som ba om hjelp til å tine et frossent vannrør. Han stilte opp med varmluftpistol. Den satte han opp mot et avløpsrør, med munningen rettet inn i en trekasse som fungerte som isolasjonskasse rundt vannrøret som skulle tines. Det hele sto under et innebygget trappeløp.

Så lot han varmluftpistolen stå og kjørte fra stedet for å gå tur med hunden sin. To timer senere, da en beboer fortalte at bygården brant, var han fremdeles på tur med hunden.

Skader for 19 millioner

Flere måtte evakuere fra det brennende bygget og fra to nabobygg. Brannen brøt ut midt i trehusbebyggelsen i Florø. 

Det var stor fare for spredning, og forsikringsselskapet har anslått skadene til rundt 19 millioner kroner.

Ifølge Brannvernforeningen kan luften fra en varmluftpistol komme opp i rundt 400 grader. Treverk – gran, i dette tilfellet – kan ta fyr fra 385 grader.

Gulating lagmannsrett har ikke tatt stilling til om brannen brøt ut på grunn av måten som varmluftpistolen ble brukt på, om det var selve pistolen som tok fyr etter en teknisk svikt eller om pistolen hadde slått seg over fra lav til høy effekt på grunn av slitasje eller en teknisk feil. Det spiller ingen rolle: 

Problemet var at mannen gikk fra stedet og lot den bli liggende uten tilsyn.

Kjent med brannfaren

– Tiltalte har arbeidet innen byggebransjen i mange år, og må etter å ha benyttet varmluftpistol ved en rekke anledninger ha vært vel kjent med brannfaren, skriver Gulating lagmannsrett.

Sogn og Fjordane tingrett dømte mannen til 20 dagers betinget fengsel. Lagmannsretten skjerpet det til 30 dager ubetinget, og Høyesterett mener at han bør straffes enda strengere.

– Jeg legger vekt på den åpenbare skaderisikoen ved å la en varmluftpistol, som er beregnet på håndholdt bruk, være påslått over lengre tid uten tilsyn. Selv om pistolen muligens hadde tekniske feil, var brannfaren også knyttet til den statiske plasseringen av varmekilden inn mot brennbart materiale, skriver høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, som har formulert dommen.

Høyesterett: Livsfarlig

Arntzen trekker også frem skadepotensialet midt i trehusbebyggelsen og hvordan naboer måtte evakueres og liv kunne ha gått tapt. Det økonomiske omfanget er også skjerpende. At bygningen er verneverdig, derimot, kommer litt i bakgrunnen når hun tar i betraktning det store potensialet for skade på menneskers liv og helse.

– Han har handlet bevisst uaktsomt. Med sin yrkesbakgrunn var han klar over hva han gjorde. Han har på den annen side handlet i privat, ikke i profesjonell, sammenheng, heter det i dommen.

Høyesterett fastslår at forsøket på å tine røret var en alvorlig overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven. Derfor bør mannen få en ubetinget fengselsstraff.

Egentlig ville 60 dager vært passende. Men i denne saken får mannen redusert straffen fordi politiet har latt saken ligge lenge uten å gjøre noe som helst. I elleve måneder var det det som på rettsspråket heter «total inaktivitet» hos politiet.

Dermed ender forsøket på å tine rør med en fengselsstraff på 45 dager.

Powered by Labrador CMS