KRAV: Daniel Eik i Eiwa håper det blir satt krav til vannkvaliteten i gamle varmeanlegg.

SANITÆR

– Det blir mye mindre behov for energi til oppvarming

Rørleggerbedriften Eiwa på Karmøy lykkes med gamle varmeanlegg. De starter alltid med å sjekke vannkvaliteten og rense vannet i disse anleggene dersom nødvendig.

– Vannkvaliteten blir ofte glemt i vannbårne varmeanlegg, sier daglig leder Daniel Eik i Eiwa.

Han startet Eiwa sammen med kollega Knut Erik Waage for om lag fire år siden. Nå teller de 20 ansatte. Eiwa driver tradisjonelt rørleggerfirma, med vekt på næringskunder og gamle varmeanlegg.

Mange rørleggere

Mange rørleggere jobber kontinuerlig med gamle varmeanlegg og installasjon av nye komponenter til disse anleggene. Dette er jobber for alt fra kjøpesentre til industri og kontorbygg. De har rammeavtale med Tysvær kommune.

– Vi har utført en stor jobb med å kartlegge kommunens varme- og kjøleanlegg. Vannet i mange av disse anleggene var svært dårlig. Vi renset vannet. Det ga fantastisk effekt, sier Eik.

Ett eksempel er den ene barnehagen som har fått tilbake varmen i gulvene, fordi vannet er renset og begynte å sirkulere godt igjen.

– Nå får de lavere kostnader til oppvarming og bedre varme. Dette er en kjempesuksess, sier han.

Slik jobber Eiwa med gamle varmeanlegg, uansett hvilket anlegg det er:

Vannkvaliteten

– Vi begynner alltid med å kontrollere vannkvaliteten og ekspansjonskar. Vi sender inn vannprøver til analyse. Dersom det viser seg at kvaliteten er dårlig renser vi vannet og fjerner luft i rørene da det fører til korrosjon, forklarer han. 

Deretter skiftes eventuelt komponenter som sirkulasjonspumper. De bruker magnetfilter i kombinasjon med partikkelfilter når de renser vann i anleggene.

FILTER: Dette er et trådbundet filter med mye magnetitt og små partikler som er blitt fanget i filteret. Derfor kommer ikke skitten videre ut i anlegget. Dette CMX-filteret har en magnetstav med 12.000 gaus på innsiden.

Eiwa har laget en video som viser den store forskjellen fra hvordan vannet i et gammelt vannbårent varmeanlegg var før og etter rensing. Før rensing var vannet svart og tyktflytende med store mengder magnetitt og andre urenheter. Etterpå var vannet så klart at det nesten så ut til å kunne være drikkevann.

Eiwa brukte en mobil renseunit for å rense vannet.

– Etter at vi renset vannet i rørene, moderniserte vi teknisk rom. Vi satte inn en stor luft-vann varmepumpe som bruker R290 (propan) kuldemedium - naturlig kuldemedium. De som eier anlegget, har fått et anlegg som fungerer godt. Det blir mye mindre behov for energi til oppvarming. De sparer penger, og det er miljøvennlig.

– Hvis vi hadde koblet til ny varmepumpe ukritisk, uten å rense vannet, ville levetiden til varmepumpa blitt tre til fire år kortere. Det urene vannet ville gitt mye driftsstans og dårligere effekt, understreker han.

Krav

Eik i Eiwa håper det blir satt krav til vannkvaliteten i gamle varmeanlegg i fremtiden.

– Vi håper det kommer konkrete krav fra stat og kommune, gjerne også fra private aktører, til hvordan vannkvaliteten skal være i varmeanlegg. Målinger bør gjøres en gang i året eller hvert andre år, for å dokumentere kvaliteten i vannet.

Fremtiden ser veldig lys ut for rørleggerfirmaet Eiwa.

– Vi har mange faste kunder. Når vi kan vise til gode resultater får vi enda flere kunder.

Powered by Labrador CMS