LAGVIS: Belegg på innsiden av røret stjeler energi.

ENERGI OG MILJØ

Sparer 30 prosent av energien med rent vann

CHICAGO: Rent vann i anlegget sparer mye energi. – Når temperaturen blir riktig, kan energibehovet i bygningen gjennom hele livsløpet reduseres med 30 prosent, sier Joao Marques.

Published

Han er markedssjef i Vexo International, som leverer filtreringsløsninger for vann i lukkede energianlegg. Følgelig har han produkter å selge. Men han støtter seg på forskning:

Tre av fire har korrosjon

– Korrosjon kan føre til stor skade, både økonomisk og energimessig, hvis den ikke følges opp og kontrolleres. 76 prosent av dem vi har spurt, har opplevd korrosjon i varme- og kjølesystemene sine, forteller Amr Suliman. Han har forsket på dette ved Loughborough-universitetet i England.

Suliman har sett på skittent vann i energianlegg. Forskerne sammenlignet rent og skittent vann og fant som ventet store forskjeller.

– Dette er ikke et problem bare i boliger: Det er fremtredende også i næringsbygg, og det kan koste flere store summer å reparere systemer som skades av korrosjon, sier han.

RENT: Rens og filtrering gir ikke bare mer varme, men det sikrer også at anlegget lever lenger, sier Joao Marques.

80 prosent pumpekutt

Pumpene i anleggene kan kutte energibruken med 80 prosent, viser testene som Amr Suliman har gjort sammen med Vexo-sjef Darren Wilkinson.

– Korrosjon er alltid en trussel mot vannbåren varme. I tillegg til økte energiutgifter kan det ødelegge anleggene. Mekaniske filtre gjør systemet effektivt igjen ved å gjøre kvaliteten på vannet bedre, ifølge Joao Marques.

– Skal vi bli grønnere, er vannkvaliteten viktig uansett hva du gjør. Det er ikke noe poeng i å ha det mest effektive systemet av alle hvis du ikke kan ha god kvalitet i det, sier han.

32 til 60

Vexo International retter seg mot vann fra 32 til 60 grader. 

– Gjennom oppvarmingssesongen fungerer varmesystemet i bunn og grunn som en kjemisk reaktor. Så, når vannet står stille om våren og sommeren, er det en utklekkingsanstalt for bakterier, sier Marques.

Han peker på eksempler fra USA. Et sykehus som måtte utsette operasjoner. 3.000 mennesker som ble stående uten varme og varmtvann på grunn av et sprengt rør fra 1951.

– Biofilmen som bakteriene skaper, har veldig mye å si for effektiviteten i anlegget. Det eneste som isolerer enda mer enn biofilm, er silikonbelegg på innsiden av rørene, sier han.

Biofilm

Det er bakteriene som skaper problemer både med biofilm og korrosjon. Etter hvert som det blir mange bakterier, samles de til en slimete film på innsiden av rørene. En millimeter biofilm kan gi 30 prosent tap i varmeoverføringen.

– I forskningen som er gjort, brukte vi magnetitt for å simulere skittent vann. I tillegg har vi sammenligninger fra målinger ute i felt, forklarer Joao Marques.

– Nøkkelfunnet er at filtrering reduserer energibruk. Jo høyere trykk det er på vannet, jo mer effektivt er filteret, forteller han.

Powered by Labrador CMS