LCA og EPD: Camfil tar bærekraftarbeidet videre med livssyklusanalyser og miljøvaredeklarasjoner

For å bli enda mer bærekraftig, ønsker Camfil å finne ut den virkelige miljøpåvirkningen av selskapets produkter. Derfor er IVL (Swedish Environmental Institute) bedt om å utføre livssyklusanalyser (LCA) på Camfils posefilter.

Dette arbeidet vil danne grunnlaget for Camfils fortsatte miljøarbeid for å redusere produktenes CO2-fotavtrykk - og hjelpe selskapets kunder med å vurdere den faktiske miljøpåvirkningen fra sine filterinstallasjoner.

- For å fortsette å utvikle produktene og tjenestene våre, må vi først og fremst forstå hvordan vi påvirker miljøet i dag. Selv om vi gjorde vår første LCA allerede på 90-tallet, har vi med hjelp av IVL fått dypere innsikt og verktøy for å ta vårt bærekraftarbeid videre, sier Åsa Lidström, VP Sustainability & Quality i Camfil.

Ved å benytte livssyklusanalysemetoden (LCA) er det mulig å vurdere produktets miljøpåvirkning. Det er også mulig å se hvor ressurskrevende produktets forskjellige faser er under produksjonen. Takket være LCA kan Camfil bli enda mer sirkulær og bærekraftig i sitt arbeid.

EPD viser produktets innvirkning på miljøet

I tillegg til LCA har IVL også hjulpet Camfil med å produsere EPDer (Environmental Product Declaration) for de forskjellige produktene. EPDene er gjennomgått og godkjent av et uavhengig verifiseringsorgan, Swedac. På denne måten er det sikret at informasjonen i erklæringene er korrekt.

- Vi har valgt å lage EPDer for å gjøre det lettere å se den faktiske miljøpåvirkningen av produktene våre. Takket være dette arbeidet får vi verktøy til å fortsette å senke CO2-fotavtrykket, og vi får også muligheten til å være transparente ovenfor våre kunder som ofte ber om denne typen informasjon, fortsetter Åsa Lidström.

Ser på samarbeid utenfor selskapet

En viktig del av det å ta bærekraftarbeidet fremover er å fokusere på gjenbruk av materialer og stadig forbedre produksjonsprosesser. I tillegg er det muligheter for å øke samarbeidet med andre interessenter utenfor selskapet for å forbedre og finne nye material- og logistikkstrømmer som kan bidra til redusert C02-fotavtrykk.

I samsvar med FNs globale mål

Hele arbeidet med LCA er direkte knyttet til FNs globale mål nummer 12: bærekraftig forbruk og produksjon, som er et av flere av FNs globale utviklingsmål som Camfil tilpasser sin strategi til.

Les mer om Camfil og Bærekraft Les mer om Camfil og EPD

Powered by Labrador CMS