TECHSENTER I TROSA: Camfil arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling for økt fokus på luftkvalitet.

Viktig med ventilasjon for å hindre spredning av virus

I januar 2020 identifiserte kinesiske myndigheter det tidligere ukjente Corona-viruset. Viruset har siden januar spredt seg til store deler av verden og ny kunnskap tilkommer stadig. Corona smitter via luftbåren dråpesmitte og direkte kontakt med bærere av viruset. Dette gjør ventilasjon og sanitærteknikk uunnværlige bidragsytere i å stoppe spredning av viruset. Ønsker man å redusere risikoen for smitte er gode rengjøringsrutiner, håndhygiene og luftrensing essensielt.

Published Last updated

- Vi har mottatt minst ti spørsmål hver dag fra folk som lurer på mulig smitte via ventilasjon og ved utskifting av luftfilter på komfortanlegg. Her gjelder fortsatt vanlige HMS-rutiner, og på generelt grunnlag anbefaler vi at tekniker som arbeider med filterskift benytter: engangskjeledress, munnbind/støvmaske og hansker. Det er ikke sannsynlig at smitte kan overføres fra ventilasjonen, det er heller en fordel med god ventilasjon, forteller daglig leder i Camfil Norge, Jan-Erik Kleven

Jan-Erik Kleven, Daglig Leder i Camfil Norge

Filter og luftrensning bidrar til å opprettholde rene luftforhold og fjerne forurensninger, i tillegg er det viktig å ha riktige rutiner for hygiene og desinfeksjon i lokalene.

Dråpesmitten fanges og dør i ventilasjonsanlegget

Filter har som oppgave å fange uønskede partikler, gasser og annen forurensninger i luften. Virus er som kjent avhengig av vertsceller for å overleve, altså må det sitte på kroppsvæske, aerosoler, blod eller lignende for å overleve. Disse aerosolene er «store» og derfor relativt enkle å fange opp, til og med i vanlige komfortanlegg. Mikroorganismer som fanges opp i filter og ventilasjonssystemet vil tørke ut og dø på grunn av store luftmengder.

- Filter på avtrekk tar over 90% av aerosoler fra dråpesmitte. I tillegg er det maks 1-2% prosent lekkasje fra avtrekk til tilluft selv ved roterende varmegjenvinnere. Det må derfor være enorme konsentrasjoner av aerosoler på avtrekk for at det skal kunne være mulig å få en overføring gjennom anlegget. Skulle det være så store konsentrasjoner i avtrekket at det innebærer risiko for smitte, ville allerede alt opphold i lokalene være ekstremt risikofylt, forklarer Kleven.

Utskifting av filter i renrom

- Når det gjelder Safe Change på renrom som laboratorium, sykehus, isolat vil vi gjerne ha en direkte kontakt med de som skal skifte. Det er mange forskjellige systemer og derfor viktig at vi identifiserer våre egne systemer slik at vi kan følge riktig prosedyre. Det må være tilrettelagt med riktig verktøy, rutiner og prosedyrer før man begynner arbeidet med utskiftingen. Ironisk nok skal vi holde kurs om Safe Change i juni for driftsteknikere fra Norske Sykehus, som kanskje nå må utsettes på grunn av Corona-viruset, sier Kleven.

Camfil har levert hundrevis av Safe Change for å ta hånd om smitte. Ved filterskifte på spesielle avtrekk fra f.eks. laboratorium, isolater, sykehus, industri etc. må det gjøres egne risikovurderinger og klassifisering. Forskjellige nivåer krever forskjellig beskyttelse, både for tekniker, omgivelse og miljø.

Kleven mener også det er viktig at de som jobber i VVS-bransjen ikke går ut med for sterke påstander; - Vi er ikke epidemiologer eller leger, men teknikere og ingeniører. Vi bør derfor kun svare på det som angår oss - det tekniske i anleggene.

Powered by Labrador CMS