PROSJEKTGRUPPEN: Fra venstre: Produksjonsleder Cato Kristiansen, prosjektingeniør/3D modellør Gaute Antonsen, prosjektleder Martin Corneliussen, produksjonsmontør/sveiser Dariusz Fierek og leder for prosjektavdelingen Kjersti Berglund.
PROSJEKTGRUPPEN: Fra venstre: Produksjonsleder Cato Kristiansen, prosjektingeniør/3D modellør Gaute Antonsen, prosjektleder Martin Corneliussen, produksjonsmontør/sveiser Dariusz Fierek og leder for prosjektavdelingen Kjersti Berglund.

CERN-anlegget er levert

PTG Kuldeteknisk har utviklet et kjølesystem til CERNs partikkeldetektorer i Sveits. Nå er anlegget sendt fra Norge.

Published

– Riggene er nå levert fra Tromsø og på vei til Sveits, forteller prosjektleder Martin Corneliussen.

– Gjennom hele prosjektforløpet har vi hatt en svært tett dialog og et godt samarbeid med kunden, der blant annet dokumentasjon og underlag har vært gjennomgått og godkjent i forkant av hvert steg av prosessen. Dette har vært en svært lærerik, fruktbar og spennende prosess for oss som leverandør og produsent av kuldeanlegg, og vi ser frem til å kunne kjøre anlegget i gang i Sveits, legger han til.

Prestisjeoppdrag

Corneliussen sier at CERN la vekt på PTG Kuldeteknisk sin lange erfaring med CO2 som kuldemedium da de valgte leverandør og samarbeidspartner. CERN er en europeisk organisasjon for kjernefysisk forskning med virksomhet konsentrert rundt partikkelfysikk, og driver verdens største forskningssenter innen fagområdet.

Det er mange utfordringer knyttet til kjølesystemet som krever spesielle løsninger. CERN benytter allerede CO₂ som kuldemedium, og var fast bestemt på å satse på en løsning med dette mediet. Krav til temperaturer på under ‑50 °C og rørsystemer som går 100 meter ned i bakken er noen av tekniske begrunnelsene for valg av dette kuldemediet. Dette er også koblet til CERNs globale strategi for å redusere organisasjonens miljøavtrykk.

– Løsningene som er valgt, er innovative og nyskapende. Dette gir mulighet for nye miljøvennlige teknologiprodukter i fremtiden, samt økt kompetanse blant våre ansatte, framholder Corneliussen.

Verdens største og kraftigste

Partikkelakseleratorer benytter elektrisk kraft for å drive frem elektrisk ladede partikler til høye hastig­heter nært opp til lysets hastighet. Hensikten med de største partikkelakseleratorene er å kunne studere interaksjonen mellom partiklene når de kolliderer med hverandre for å undersøke universets mysterier.

CERNs Large Hadron Collider (LHC) er verdens største og kraftigste partikkelakselerator. Den går i en 27 kilometer lang sirkulær tunnel på grensen mellom Frankrike og Sveits, og er utstyrt med fire store partikkeldetektorer plassert rundt ringen. Dette er veldig sofistikerte enheter som måler egenskapene til partikler som kommer som et resultat av kollisjonene.

Stort energibruk krever kjøling

Tusenvis av silisiumsensorer er kjernen i de to største Large Hadron Collider-detektorene; ATLAS og CMS. Varme fra disse øker med noen hundre kW under drift, men for å minimere skader forårsaket av høyenergipartiklene fra kollisjonene, må de også holdes ved temperaturer godt under 0 °C.

To-fase pumpede løkker av CO₂ brukes i kjernen av detektorene for å redusere varmeøkningen og holde sensorene kalde.

Fram til i dag har tradisjonelle kjølere med syntetiske kjølemedier blitt brukt til å kjøle ned CO₂ som pumpes til detektorene. For neste generasjon detektorer har det blitt besluttet å gå over til naturlige kjølemedier for “oppstrøms”- kjølerne.

Tett samarbeid med oppdragsgiver og NTNU

PTG har produksjon av kuldesystemer både i Tromsø og i Malme­fjorden utenfor Molde. Det er hos PTG Kuldeteknisk i Tromsø at disse spesielle anleggene er blitt designet og produsert. Etter planen skal de settes i drift tidlig i høst.

Utviklingsleder i PTG Kuldeteknisk Yves Ladam har samarbeidet tett med oppdragsgiver og NTNU for å løse de spesielle utfordringene. Ifølge Yves Ladam består anleggene av flere utradisjonelle løsninger som ikke har vært benyttet tidligere

Powered by Labrador CMS