FERDIG: Etter Ullevål-saken har Thomas Andersen og kollegene hos C. M. Mathiesen gått over til å kjøpe ferdigblandet glykol, for å være føre var.

Ferdigblandet-salget eksploderer

«Premix» er det begrepet flest kunder søker etter. Salget av ferdigblandet glykol er mangedoblet etter sprinklerdommen som ble til forlik.

Published

Det er ikke nødvendig, mener både bransjen og leverandøren. Men rørleggeren tar ingen sjanser og har gått over til å kjøpe glykol ferdigblandet.

Vil ha ferdigblandet

Flere kilder forteller at salget av ferdigblandet ble mangedoblet etter at Nemitek.no først skrev om rettssaken der C. M. Mathiesen og Gjensidige måtte ut med 12,8 millioner kroner i erstatning for vannskader, egenandel og saksomkostninger da sprinkleranlegget i et bygg på Ullevål sykehus frøs. Dommen ble til forlik.

Akkurat det tallet vil ikke key account manager Knut Svarteng i Univar Solutions bekrefte.
– Men i etterkant ser vi at ordet «premix» er det mest populære begrepet som det søkes etter på siden vår, forteller han.

– Jeg har jo merket meg at bransjen gjerne vil ha det ferdig blandet. Dette har vært en veldig omfattende sak med tester hos Veritas. Det er for så vidt fint, det, men det er jo mange ganger at man bare snur kappen etter vinden og sier at «hvis bransjen krever det, så gjør vi det sånn», selv om det kjemisk sett ikke er noe i veien for å fortsette som før, sier Svarteng.

– Lettere

Svarteng vil ikke være med på at det er noen unødvendig ekstrautgift å kjøpe ferdigblandet glykol i stedet for å blande selv.

– Jeg skal ikke begynne å diskutere priser, men det er veldig mange som velger å kjøpe ferdig blandet fordi de ikke kan gjøre det billigere selv. Vi blander store volumer og bruker ofte en tankbil på dette, og så blir ikke kostnaden kjempestor. Vi tar konsentratprisen og ganger med en prosent, legger på litt for vann, etikett og arbeid, og så blir det ikke så stor forskjell i pris, sier han.

– Mange kjøper ferdig blandet fordi det er lettere.

Høysesong

Fordelingen mellom salget av konsentrat og ferdigblandet kan han ikke si noe detaljert om.
– Akkurat nå er det høysesong for disse produktene. Vi ser en dreining mot mer forbruk av ferdig blandet, sier han.

Han vet heller ikke alltid hva glykolkannene skal brukes til.
– En rørlegger bestiller konsentrat, og så skal han blande det ut til et varmeanlegg eller et sprinkleranlegg – det er ikke godt for oss å vite. Men de gangene de spør etter sprinkler, vil de ha ferdig blandet. Der har vi sett en solid dreining etter rettssaken, sier han.

Når bransjen kjøper ferdigblandet i stedet for konsentrat, betyr det mer emballasje.
– Men vi er medlem i Grønt Punkt, og emballasjen kan renses og brukes flere ganger, understreker Knut Svarteng.

Powered by Labrador CMS