Sprinklerforliket på Ullevål sykehus:

KONTROLLERER: De kontrollerer bedre, bygger opp kompetansen og krever ferdigblandet glykol, Vidar Gaulin (til venstre) og Jostein Barkholm på Ullevål sykehus.

Sykehuset skjerper kontroll og rutiner

Ullevål sykehus har skjerpet inn rutinene etter sprinklerforliket. Nå blir det både årsservice og årskontroll i tillegg til at VVS-avdelingen satser tungt på å bygge opp kompetansen.

Published

– Det var veldig greit å få satt et punktum for den saken nå. Vi har lagt ned veldig mye tid på den i etterkant, sier Jostein Barkholm.

Han er avdelingsingeniør på VVS-avdelingen på Ullevål og i full gang med å videreutdanne seg til sivilingeniør.

Kompetanse

– Vi har 15 ansatte i seksjonen – ingeniører, driftsteknikere og noen som har ansvar for den fagmessige delen av arbeidet. Nå gjør vi flere tiltak for å heve kompetansen, sier seksjonsleder Vidar Gaulin. Selv er han rørleggermester.

Ullevål sykehus og forsikringsselskapet til helseforetaket, If, skulle få erstatning, saksomkostninger og egenandel på i alt 12,8 millioner kroner etter en vannlekkasje. Den skjedde i 2015 på grunn av at et sprinkleranlegg frøs. Det var Oslo tingrett som fastsatte erstatningen. Saken ble anket, og før den kom opp i lagmannsretten, inngikk Ullevål og If forlik med rørentreprenøren C. M. Mathiesen og Gjensidige.

Vanskelig å ta

– Det ble hevdet at vi burde ha foretatt en kontroll av glykolen om høsten før frostsesongen. Jeg er ikke sikker på om det hadde hjulpet så mye, for du kan jo gjøre en grei måling ett sted og ha en lomme med vann lenger ute som kan fryse. Men det setter jo fokus på prosedyrer for oppfølging av anlegg, konstaterer Barkholm.

– En sånn sak fører til at vi går kraftig i oss selv og ser på hva som kunne være gjort annerledes. Kontroller har vi hatt hele tiden, så vi har særlig sett på at vi kan dokumentere at vi utfører disse kontrollene, sier Gaulin.

Barkholm snakker om at ferdigbefaringen uansett ikke vil kunne fange opp slike feil som at det ligger en lomme med vann i et anlegg.

Krever ferdigblandet

– Det vi kommer til å gjøre i etterkant, er å stille krav om at de skal fylle på ferdigblandet glykol, ikke glykol som de har blandet selv på plassen. Da kvitter du deg i hvert fall med én usikkerhet, sier han.

– Jeg tenker også at vi skal pumpe inn glykol med en pumpe som omrører og lufter ut. Det er en vesentlig del av dette at glykolen er godt blandet ut, sier Gaulin.

– Men jeg skjønner rørleggeren, understreker Barkholm.

– Hvis det er åpnet for tolkning om du skal levere ferdigblandet glykol eller ferdig, blandet glykol, da er det lettere å ta med seg konsentratet opp på loftet og blande der oppe enn å ta med 3–400 liter ferdigblandet.

Ullevål sykehus har over 100 000 kvadratmeter med sprinklede arealer. Flere av anleggene er fylt med glykol.

Klare råd

Vidar Gaulin og Jostein Barkholm har rådene klare til eierne og drifterne som skal ta over sprinkleranlegg:

– Eier har ansvaret for å gjøre en god, ordentlig kontroll. Ha gode rutiner ikke bare for å kontrollere glykolverdier – du har ansvaret for at anleggene fungerer som de skal ved en eventuell brann.

Selv har de ukekontroller, årlig service og prøver å følge Norsk Standard, men nå skal de kjøre i gang også med en årskontroll.
– Vi har årsservice før frostsesongen, men da ser de bare på sprinklerventilene. På årskontrollen skal vi følge rørnettet og se på hoder og dekningsområder, forteller de.

Gammel dokumentasjon

Så må de gjøre en jobb for å rydde opp i dokumentasjonen, og ikke bare for sprinkleranleggene. Mye av den er gammel og på papir. Jeg skal love deg at det er utfordrende med over 300 000 kvadratmeter gammel bygningsmasse, sier Gaulin.

– I hverdagen har vi krav til at vi skal ha veldig høy oppetid på anleggene våre. Dette er kritisk virksomhet som krever at infrastrukturen fungerer som den skal, og da stilles det også store krav til oss, konstaterer Barkholm.

Powered by Labrador CMS