EKSPONENTIELL: Økt databruk gir kraftig vekst i bruken av elektrisitet. Ikke minst datasentre driver utviklingen.

Stort kjølebehov for datasentre

Verdens databruk øker kraftig, og dermed også forbruket av energi og behovet for kjøling av datasentre. I Norge venter vi på en internasjonal gigant.

Published

Tingenes internett, kunstig intelligens og utrullingen av 5G-nettverk bare noen av faktorene som gir en eksponentiell vekst i datamengden som til enhver tid håndteres.

– Samtidig bygges det større og mer effektive datasentre, så veksten i energiforbruk og kjølebehov blir nok ikke like sterk. Men økning, det blir det, sier Geir Thomas Johansen som er prosjekt- og markedsleder for datasentre i Cowi Norge.

Konsulentselskapet BSRIA anslår at elektrisitetsforbruket i verdens datasentre vil mangedobles fram til 2030, til nesten 3000 TWh årlig.

– Jeg har sett mange og sprikende anslag for elektrisitetsbruken. Man må være litt kritisk, men det er helt klart enorme energimengder, sier Johansen.

Han viser til en studie fra Data Center Knowledge som viser at verdens datasentre i 2018 stod for 1 prosent av forbruket av elektrisitet. Det tallet støttes av Network World, som anslår daglig elektrisitetsforbruk på 205 TWh. Det innebærer for øvrig en økning i elektrisitetsforbruket på seks prosent siden 2010, en periode der antall dataenheter i verden økte med 550 prosent.

Kommer Google?

Johansen sier det i dag er om lag 40 datasentre i Norge, og at det er to til under bygging – i Enebakk og ved Tomter. Samtidig snakker mange i bransjen om at Google skal etablere et datasenter i Norge.

– Det er greit å presisere at ingen vet om, og eventuelt når, det vil komme et slikt kjempestort datasenter i Norge, framholder Johansen, men mener det er grunn til optimisme.

Det man vet, er at Google har kjøpt en gigantisk tomt noen kilometer nord for Skien. Og at Statkraft Data Center Cites, som jobber for å trekke datasentre til Norge, på sine sider markedsfører en stor tomt i Vestfold – bare 15 kilometer fra en internasjonal flyplass.

Hvis Google skulle bygge et datasenter, vil det trolig bli veldig stort – et såkalt hyperscale, som gjerne starter på 50 MW. Det kan bli like stort som dagens 40 sentre til sammen.

RÅDGIVENDE INGENIØRER: Geir Thomas Johansen (til venstre) og Alert Holtman vet mye om kjøling av datasentre og hvordan man skal bruke energien videre.

– Like interessant som kjølingen av datasentre, er hvordan energien brukes videre. Det er mye lav-temperatur energi, som gir utfordringer med å finne kostnadseffektive løsninger for oppvarming. Bruk av varmepumper kan til en viss grad og i perioder anvendes for å levere kjøling og varme, men fordi tilgjengelighet på kjøling er avgjørende for drift av datasenter må dette kombineres med en annen form for kjøling, som for eksempel tørrkjølere, sier Alert Holtman som er porteføljeeier for termisk energi i Cowi Norge.

Det rådgivende ingeniørselskapet jobber nå blant annet med et prosjekt der et datasenter på Ulven skal knyttes til Fortums fjernvarmenett i Oslo. Det vil dekke varmebehovet til 5000 leiligheter i Oslo

Powered by Labrador CMS