EKSEMPEL: Veilederen om helse og miljø i skoler bruker tette toalettvegger som eksempel på en vurdering, men ikke som noe direkte krav, ifølge Erlend Bø.

SANITÆR

Stenge skoletoaletter: Ikke krav om tette avlukker

MOGREINA: Med nye regler er det ikke nok at skoletoalettene er hygieniske. Men det er ikke noe direkte krav om tette vegger og dører, fastslår Helsedirektoratet.

Published

Gliper over og under dører og skillevegger. Det var grunnen til at Miljørettet helsevern Øvre Romerike stengte to toaletter på Mogreina skole i Ullensaker etter et tilsyn.

– Det er blitt mer og mer rom for å gjøre krenkende ting i sånne sårbare situasjoner, og det er ikke i tråd med forskriftens bestemmelse, uttalte rådgiver i etaten, Hilde Einmo

Regler fra i fjor

Det er ganske riktig nye regler for toaletter på norske skoler. Men på dette området sier ikke reglene noe konkret – og ingen av direktoratene som har ansvaret, vil si hva kravene egentlig betyr.

Den nye forskriften om helse og miljø i barnehager og skoler gjelder fra sommeren 2023. Med forskriften følger det en veileder.

Veilederen sier det slik: «God utforming og plassering av toaletter, dusjer, garderober og stellerom, kan påvirke barn og elevers rett til privatliv, forebygge uønskede hendelser, ha betydning for trivsel og opplevd trygghet. Ved planlegging av utforming og plassering av sanitære anlegg må man ta hensyn til dette, for eksempel ved å vurdere toaletter med tette vegger og dører.»

Ikke direkte krav

DiBK, Direktoratet for byggkvalitet, vil ikke utdype veilederen. Dette handler om helse, ikke om byggkvalitet.

UTYDELIG: Regelverket sier ikke klart om avlukker som disse på Mogreina skole er gode nok eller ikke.

Helsedirektoratet vil ikke stille til noe intervju om reglene. I stedet sender avdelingsdirektør Erlend Bø en epost gjennom kommunikasjonsavdelingen i direktoratet. Han vil ikke si noe klart ja eller nei til et generelt krav om tette vegger og dører:

– Et direkte krav til at virksomheten skal ha toaletter med tette vegger og dører kan ikke utledes av forskriften, ifølge Bø.

Må vurderes

– Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger stiller krav til at virksomhetens sanitære anlegg skal ha tilfredsstillende standard, utforming og kapasitet, heter det i eposten.

Erlend Bø trekker frem at veiledningen bruker spørsmålet om toaletter med tette vegger og dører som eksempel på en vurdering som må gjøres når utformingen og plasseringen av toalettene skal planlegges.

Den vurderingen må gjøres av hensyn til hvordan det kan påvirke privatlivet, forebygge uønskede hendelser og ha betydning for trivsel og opplevd trygghet, ifølge Bø.

Forebygge krenkelser

Tidligere var kravene til sanitæranleggene på skolene først og fremst hygieniske.

– Tidligere forskrift stilte krav om at forhold i sanitære anlegg skal være hygienisk tilfredsstillende. På grunn av toalettfasiliteters betydning for elevenes trivsel, og at for toaletter med tette vegger og dører kan gi økt trygghet og trivsel for elevene, ble kravet endret til et krav om «tilfredsstillende», slik at standard, utforming og kapasitet blir vurdert ut fra en bredere vurdering enn hygiene, sier Erlend Bø i Helsedirektoratet.

– For nye anlegg er det byggteknisk forskrift som stiller krav til standard og utforming, skriver han – selv om tek17 ikke sier noe om tette vegger og dører på offentlige toaletter.

Veiledningen til forskriften om helse og miljø i skoler slår fast at anleggene må ha hygienisk tilfredsstillende standard og en utforming som forebygger krenkelser og uønskede hendelser.

Powered by Labrador CMS