LEKKASJE: Betanien sykehjem i Bergen er blant dem som er kontrollert – her hadde det lekket ut ti kilo R452A og R410A.

FEILER MED F-GASS

Helsevesenet har ikke styring på f-gasser

Sykehjem slipper ut f-gasser. Kommunene og de andre helsebyggeierne kan ikke reglene og klarer ikke å holde dem. Halvparten av sykehjemmene som Miljødirektoratet har kontrollert, har hatt lekkasjer.

Published

13 av 15 ansvarlige manglet rutiner for hvordan de skal følge reglene. Det viser en serie med tilsyn som Miljødirektoratet har gjort. Direktoratet har sjekket elleve kommunale, tre private og én statlig aktør som huser sykehjem.

Mange av dem hadde ikke engang plassert ansvaret i organisasjonen. For kommunale sykehjem var det stort sett eiendomsavdelingen som hadde driftsansvaret. Men i noen tilfeller var ansvaret satt ut til leietageren.

I helsebygg er det mange kjøleanlegg i varierende størrelser som bruker HFK-gasser, fastslår direktoratet.

Åtte år, lite endring

Da Miljødirektoratet sjekket 15 aktører i ti kommuner, var det åtte år siden siste kontrollrunde. Resultatene var omtrent det samme den gangen. Den eneste klare forbedringen var at helsebyggeierne nå bruker kuldefirmaer som faktisk har bedriftssertifisering.

Men ellers ser det dårlig ut. Anleggene manglet historikk. 

– Historikk på anleggene er viktig for å kunne gjøre en helhetsvurdering av behovet for vedlikehold og kunne ha kontroll på eventuelle utslipp fra anlegget og sette inn tiltak, slår direktoratet fast i tilsynsrapporten.

Lekkasjer på halvparten

Fire av de 15 sørget ikke for å få gjort lekkasjekontroller så ofte som reglene krever. Noen fikk gjennomført lekkasjetesting bare ved behov. Det vil for eksempel si når det oppsto en lekkasje eller når det var driftsproblemer.

– Vi gjorde stikkprøver på noen anlegg og så at det hadde vært lekkasjer på syv av dem. Flere av disse hadde gått helt tomme for kuldemedium, forteller direktoratet.

Som 22 bensinbiler

For eksempel hadde det lekket ut ti kilo R404A fra et lite anlegg. Det tilsvarer CO₂-utslippet fra 22 gjennomsnittlige personbiler som går på bensin. Tre av de 15 sykehjemmene og omsorgssentrene hadde hatt lekkasjer på over ti kilo. Den største var på Plankemyra bo- og omsorgssenter i Arendal: 11,4 kilo.

Miljødirektoratet kontrollerte helsebygg i bare ti kommuner. Men direktoratet regner med at tilstanden er den samme i resten av landet.

– Det er viktig at kommunene skjerper rutinene sine og etterlever dem i praksis for alle kommunale bygg med kuldeanlegg, slår direktoratet fast.

Må få opp kunnskapen

Sykehjemmene som ble kontrollert, hadde fra 150 ansatte og oppover. De ble registrert på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, fordi det er mer sannsynlig at anleggene i byggene fra den perioden har f-gasser som kuldemedium.

– Det er stort behov for å øke kunnskapsnivå, rutiner og holdninger knyttet til montering, drift, demontering og skroting av anlegg, slår Miljødirektoratet fast.

Powered by Labrador CMS