MILJØ: Regelverket er der for å sørge for at gassene ikke slipper ut, peker Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet på.

FEILER MED F-GASS

Varsler nye tiltak for å stoppe varmepumpejuks

Hverken forhandlerne eller entreprenørene håndterer varmepumper på lovlig vis. I år prøver Miljødirektoratet å nå de uorganiserte bedriftene for å hindre dem i å bryte reglene.

Published Last updated

De holder kontakten med bransjeorganisasjonene, men det er ikke medlemmene der som jukser mest. 

– Vi må treffe dem som ikke er organisert, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Alle brøt reglene

Direktoratet kontrollerer jevnlig at de som selger varmepumper, følger reglene. I 2019, for eksempel, viste det seg at bare én av de 11 som solgte varmepumper til forbruker, gjorde alt lovlig. Etter den kontrollrunden har kjeder som Maxbo og Elkjøp innført nye rutiner for å sikre at varmepumpene blir installert lovlig.

I fjor gjennomførte Miljødirektoratet tilsyn hos de åtte største bygg- og anleggsentreprenørene i landet. 

Der sviktet alle: 

– Ingen av hovedentreprenørene hadde tilstrekkelige tiltak og rutiner eller tok stikkprøver for å kontrollere om montørene de satte ut oppdrag til, var sertifiserte eller om mellombedriftene som satte ut oppdraget, brukte sertifiserte underleverandører, slår direktoratet fast.

ENESTE LOVLIGE: For fire år siden ledet Adam Forsethlund hos Varmefag i Moss den eneste bedriften som hadde alt på plass da Miljødirektoratet kontrollerte varmepumpeselgerne.

De store entreprenørene setter ut oppdrag med arbeid på anlegg som inneholder f-gasser. I mange prosjekter er det en underleverandør som setter ut oppdraget til kuldeentreprenører. 

– Både hovedentreprenør og mellomledd har et ansvar og må sette i verk tiltak for å sikre at regelverket for håndtering av f-gasser blir overholdt, skriver Miljødirektoratet.

Tvangsmulkt

I vinter har Miljødirektoratet gått ut med nye påminnelser: 

– Forhandlere av varmepumper må ha rutiner som sikrer at kunder som kjøper varmepumper, kan dokumentere at en sertifisert bedrift skal installere varmepumpen, heter det på direktoratets egen nettside.

– Hvert år sender vi brev til alle vi får tips om, som ikke er sertifisert. Så følger vi opp alle tipsene vi får om manglende sertifisering, forteller Mathieu Veulemans. Han leder varetilsynsseksjonen i Miljødirektoratet.

– Først sjekker vi om de er sertifisert eller ikke. Så sender vi brev med pålegg om å gi opplysninger. Hvis de ikke svarer oss, må de betale tvangsmulkt, sier Veulemans.

UORGANISERTE: I år går Mathias Veulemans og Miljødirektoratet etter de uorganiserte bedriftene for å stoppe varmepumpejuks.

Mange søker sertifisering

Han forteller at Isovator, som er datterselskap til Stiftelsen Returgass og står for f-gassertifiseringen, får mange nye søknader hver gang Miljødirektoratet sender ut brev etter disse tipsene.

– I tillegg har vi fokus på dem som selger varmepumper. Når de selger, må de sørge for at de som kjøper, kan dokumentere at den blir montert av en sertifisert installatør. Når vi får tips om butikker som selger uten at du må dokumentere det, så følger vi opp, sier han.

Bedring på nett

Det tredje som Miljødirektoratet kontrollerer, er nettbutikkene:

– Hvis vi ser at vi kan kjøpe varmepumper på nett, går vi inn selv og tester om det er mulig å kjøpe uten sertifisert montering. I slutten av 2022 og begynnelsen av 2023 fikk vi en del tips om at her er det virksomheter som selger uten å sjekke at det er sertifisert installasjon, forteller Mathieu Veulemans.

– Vi har tatt en del tilsyn, og inntrykket nå er at det er bedre. Vi har også tatt noen store butikker. Det kan være et problem at de er franchisedrevet og ikke nødvendigvis har implementert rutinene i kjeden, sier han.

Ber om tips

Veulemans oppfordrer bransjefolk til å fortsette å tipse Miljødirektoratet om det som ser ut som ulovligheter og firmaer som bør kontrolleres. 

– Regelverket er der av hensyn til miljøet, for å sørge for at gassene ikke slipper ut når du monterer varmepumpe. Det sikrer også lik konkurranse mellom aktørene. Noen bruker penger for å gjøre dette ordentlig, og andre gjør det ikke, sier han.

I år varsler han nye kontroller. Bransjeorganisasjonene får informasjon hele tiden. 

– I år har vi et prosjekt hvor vi legger opp til å informere virksomhetene direkte og å prøve å nå dem som ikke er organiserte, forteller Veulemans

Powered by Labrador CMS