SMÅTT OG GODT: Varmepumpesalget er bitte lite, men det er lovlig – Varmefag Moss og Adam Forsethlund var den eneste av 11 bedrifter som selger varmepumper til forbruker, som ikke hadde avvik fra reglene.

Alene om å følge varmepumpe-reglene

Den eneste butikken som har bestått varmepumpekontrollen og gjør alt lovlig, er ikke en varmepumpebutikk i det hele tatt.

Published

– Det er ikke vann og varmepumper vi lever av, nei. Vi selger vedovner, og så prøver vi å selge luft-til-luft-varmepumper som tilleggsoppvarming, sier Adam Forsethlund hos Varmefag Moss. Så langt i år har butikken solgt mange ovner, men ingen varmepumper.

Likevel er det nettopp ved- og gassovnspesialisten i Moss som er den eneste som fulgte alle reglene da Miljødirektoratet kontrollerte bedrifter som selger varmepumper og HFK-gass. 28 virksomheter ble kontrollert i fjor høst – resultatene ble offentlige nå i vår.

Nye tilsyn

– Kontrollaksjonen viser at selgere av HFK-gass og forhandlere av utstyr med slik gass, ikke følger regelverket og kontrollerer at denne sterke klimagassen blir forsvarlig håndtert. Vi vil derfor følge opp med nye tilsyn om kort tid, sier direktør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

19 av dem som ble kontrollert, selger varmepumper. Over halvparten av dem manglet god nok kontroll med om installasjonen av varmepumpene ble gjort lovlig.

– Vi bare selger pumpene. Så må vi bruke autoriserte personer som monterer for oss. Jeg ser at Obs selger pumper, og da er det som regel også med montering, sier Adam Forsethlund. Obs Bygg ligger ikke langt unna Varmefag-butikken, men var ikke blant dem som Miljødirektoratet kontrollerte denne gangen.

Sertifisert installatør

Bjørn Bjørnstad peker på hvordan den som selger varmepumper eller kjøleanlegg, har plikt til å forsikre seg om at kunden bruker en sertifisert installatør.
– Det betyr varmepumpen må selges med installasjon eller at kjøper dokumenterer at installasjonen blir gjort av sertifisert personell, sier han.

Kontrollene viser at 95 prosent av bedriftene har for dårlig internkontroll. 91 prosent kontrollerer ikke godt nok når de selger utstyr med HFK-gass til forbruker og 38 prosent mangler bedriftssertifisering for å arbeide med varmepumper.

Leier montør

– Det viktige for oss er å leie inn montører for å gjøre de jobbene, fastslår Adam Forsethlund hos Varmefag Moss.

– Når kundene kommer her, er det ved og gass de kommer for å se på, sier han.

– Vi har noen ovner med vannmantel, også. Men det er vedlukt og flammene kundene er ute etter hos oss, sier han.

– Nyere hus med balansert ventilasjon er jo potte tette. De har egentlig ikke bruk for den varmen. Kunder med eldre hus, derimot, bruker ved som varmekilde, sier han.

Powered by Labrador CMS