MINDRE: Spesielt unge etablerer og barnefamilier som har lånt mye, merker renteøkningene og får dårligere råd til å pusse opp bad og kjøkken.

JOBB

Tungt rot-marked i år – kan snu neste år

Færre kjøper bolig, og færre flytter. Følgelig kommer folk til å bruke mindre penger på å pusse opp badet, også. Det blir tungt i år, men allerede neste år kan det snu.

Published

Folk blir boende der de bor i dag i stedet for å kjøpe nytt og flytte. 

– Det er en klar sammenheng mellom flyttinger og rot-markedet. Lavere flytteaktivitet vil påvirke rot-boligmarkedet negativt, varsler Kåre Elnan i Prognosesenteret.

Han har skrevet om 2023 og 2024 på Prognosesenterets blogg og i Fargemagasinet. Da konsentrerer han seg spesielt om renovering, ombygging og tilbygg. Konklusjonen for rørentreprenørenes del er at det blir vanskelig å få oppussingsjobber.

Renter rammer rørleggere

Gjennom hele 2023 har du kunnet se hvordan rentene øker og lese om hvordan boligsalget faller. Prognosesenteret-partneren forklarer hvordan det er dårlig nytt ikke bare for prosjektrørleggeren, men også for den som arbeider med å pusse opp og rehabilitere bad og kjøkken for privatkundene:

BOFASTE: Færre flytter, konstaterer Kåre Elnan, og flytting fører gjerne til oppussing både før og etter boligsalget.

– For det første vil økningen i rentekostnadene bety at husholdningene får mindre å rutte med, sier Elnan. Det betyr at folk flest kommer til å bruke mindre penger på andre produkter og tjenester – også på rot-arbeider på boligene sine.

– For det andre kan det høye rentenivået bety at flytteaktiviteten påvirkes negativt, sier han. Det skjer når flere blir boende i den boligen de allerede har i stedet for å kjøpe nytt og flytte.

Flytting er oppussinger

Der ligger altså sammenhengen: Når noen skal flytte, fører det gjerne med seg to runder med oppussinger. Først pusser selgeren opp før boligen skal avfotograferes og vises. Så pusser kjøperen opp for å få det slik som de ønsker selv.

– Det første året etter overtagelsen gjennomføres det gjerne betydelige innvendige arbeider i boligen, slår Kåre Elnan fast.

Over halvparten av dem som pusser opp, pusser også opp badet og/eller kjøkkenet. Her legger de dessuten igjen en god del mer penger enn på de andre rommene i boligen når de først gjør noe.

I juni kunne du lese på nemitek.no om hvordan VVS-bransjen er bedre rustet for krevende tider fordi bransjen har både service og private oppussingsprosjekter. Men nå hjelper altså ikke det, heller.

Høy rente i år

– Det høye rentenivået påvirker altså flytteaktiviteten negativt. Dette kan resultere i at færre barnefamilier flytter og dermed bruker mindre penger på oppussing, noe som vil trekke rot-markedet ned i året som kommer, skriver Elnan.

Han konkluderer med at det høye rentenivået antageligvis vil holde seg godt inn i året i år. Det betyr fallende etterspørsel etter vare og tjenester, og dermed er det mye som tyder på at rot-markedet vil være vanskelig i år, også.

Kan snu neste år

Kåre Elnan ser likevel noen positive krefter i markedet:

– For det første øker boligmassen hvert eneste år ved at det bygges vesentlig flere boliger enn antallet boliger som forsvinner. Det betyr at vedlikeholdsbehovet øker over tid. For det andre er andelen som har planer om å pusse opp stabil sammenlignet med andre større utgiftsposter, skriver han.

Og neste år er utsiktene enda bedre: Lavere renter og mer positiv økonomi. Dessuten er det da nye energikrav kommer til å merkes:

– I tillegg kommer skjerpede krav til energieffektivisering av eksisterende boliger. Da kan det virkelig snu – i positiv forstand, skriver Kåre Elnan.

Powered by Labrador CMS