ULOVLIG: Ikke alle som monterer varmepumper, har f-gassertifiseringen på plass.

FEILER MED F-GASS

Monterte varmepumper ulovlig – leverandøren legger seg flat

De valgte varmepumpemontøren som de fikk tips om i butikken. Men montøren var ikke f-gassertifisert. Nå legger både Coop og Mitsubishi seg flate og beklager feilen.

Published Last updated

Butikkene er for slepphendte med å passe på hvem som monterer varmepumpene de selger. Det mener Vidar Sagmyr, som leder Byggebransjens uropatrulje. Nå har han engasjert seg mot varmepumpemontører som ikke har sitt på det tørre.

FIKK TIPS: Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje fikk tips om at Coop formidlet en montør som ikke var godkjent, til privatkunder.

Trøndertips

Det begynte med et tips om en trønderbedrift som monterer varmepumper og gjør service på dem uten å ha f-gassertifisering. Sagmyr fikk vite at bedriften også monterer varmepumper som Coop selger og at Coop har tipset kunder nettopp om denne bedriften.

– Bedriften er ikke å finne i registeret over sertifiserte f-gassbedrifter, og vi kan heller ikke se at de har noen godkjent montør knyttet til seg, fastslo Sagmyr da han tok opp saken med Coop.

Stoler på leverandørene

Coop bygger på lister over godkjente montører fra leverandørene sine:

– Coop har hatt fokus på dette i flere år, og vi inngår nasjonale leverandøravtaler for varmepumper nettopp for å kunne ha kontroll på at det benyttes godkjente montører. Leverandørene registrerer godkjente montører inn i portalen hvor butikkene kan legge inn bestillingene sine. Det forklarer Vegard Sommerseth, som er kategorisjef for faghandel hos Coop Norge.

– Ansatte ute i butikk har ikke forutsetninger for å kontrollere godkjente montører. Dette er noe som ivaretas av leverandørene og av oss gjennom de avtalene som er inngått, sier Sommerseth.

Coop får tips

Han understreker at han gjerne tar imot tips om bedrifter som ikke har den sertifiseringen de skal. Coop har også mulighet for å ta imot anonyme tips.

– Vi mottar slike tips fra tid til annen, og de blir alltid fulgt opp, understreker han. Det skjer i samarbeid med leverandøren. Hvis det viser seg at en bedrift ikke er sertifisert, blir den fjernet fra tilbudet og utelukket fra bestillingsportalen. Det gjelder også andre avvik enn f-gass, og det var det som skjedde i dette tilfellet.

Glipp hos Mitsubishi

Mitsubishi er den største varmepumpeleverandøren i Coop, og det var også Mitsubishi som hadde oppgitt den usertifiserte montøren i dette tilfellet.

– Det var en glipp i vårt system som ikke skal skje. Men heldigvis er vi menneskelige og gjør feil innimellom, sier Odd Arne Røkeness. Han er salgssjef for privatmarkedet i Mitsubishi Electric.

Røkeness forteller at trønderbedriften ble fjernet fra listen med én gang Mitsubishi fikk greie på at den ikke var sertifisert. 

– De hadde fått montert tre maskiner før det skjedde. Vi tar fullt ansvar for de maskinene, understreker han.

Kan ikke overlate til butikken

Når detaljhandelen selger varmepumper, er det Mitsubishi som tar ansvaret og sitter med oversikt over montasjeleddet. Røkeness understreker at det er kamp om de autoriserte montørbedriftene: Norge er et lite land, og det er begrenset hvor mange som er godkjent.

– Vi har hatt besøk av Miljødepartementet, for vi har presentert avtalen vår og ville forsikre oss at det vi gjorde, var innenfor loven. Da var det sånn at om vi skulle ha overlatt dette ansvaret til Coop, ville det vært ulovlig. I og med at vi har ansvaret for montasje og det er vi som sender pumpe direkte til montøren og har skriftlig montøravtale, er dette innenfor lovverket, sier Odd Arne Røkeness.

Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje er bekymret for urettferdig konkurranse. 

– Jeg har fått innspill fra andre montørbedrifter som sliter med den prisen som billigmontørene opererer med. De føler seg utkonkurrert og lurer på hva som ligger bak den lave prisen. Kompetanse koster, sier han.

Bommet på eksamen

I dette tilfellet forteller daglig leder i montørbedriften at grunnen til at den sto på listen, var at han hadde gitt beskjed om når han kom til å ha f-gassertifikatet på plass og lov til å montere.

– Problemet er at jeg sliter med dysleksi. Jeg har ikke problemer med dette oppi skallen. Problemet ligger der når jeg skal prøve å utforme det som svar på spørsmål. Derfor bommet jeg med to spørsmål for mye på f-gassteorien, forteller han.

Så tok det tid før han fikk tatt eksamen på nytt. Kundene maste, og dermed monterte han, ifølge eget utsagn, to varmepumper selv om han ikke var f-gassertifisert.

– Mitsubishi trodde at jeg hadde det i orden. Nå blir det i orden, men jeg har driti på draget, sier daglig leder i montørbedriften.

Powered by Labrador CMS