MANKO: Varmepumpemontørene er for få, for gamle og for dårlig oppdatert.

JOBB

Forgubbing blant montørene – trenger hundretusener nye

BRUSSEL: Montørmangel skaper varmepumpetrøbbel. Gjennomsnittsalderen på montørene i Europa er 50 år. Allerede før de når pensjonsalderen trengs det tre kvart million nye.

Published

– De har ikke mange år igjen å arbeide, men de har bred erfaring, sier Federica Sabbati. 

Hun er generalsekretær i den europeiske varmebransjeorganisasjonen EHI. Problemet er at de er for få og for gamle, i hvert fall i gjennomsnitt.

– Gjennomsnittsalderen til montørene er 50 år, forteller hun.

Etterutdannelse

Sabbati ser mange positive tall for bransjen. 96 prosent av forbrukerne forteller at de har fulgt råd fra en montør om hvilket produkt de burde kjøpe.

– I EU-landene arbeider det halvannen million montører. Med de målene for installering av varmepumper som er satt i Repower EU, trenger vi minst 750.000 til, forteller hun. 

Og det er bare i EU-landene. Repower EU er planen som EU-kommisjonen har lagt for å svare på problemene i energimarkedet som den russiske invasjonen i Ukraina har ført til.

GIR RÅD: 96 prosent spør fagfolk om råd før de kjøper varmepumpe, forteller bransjesjef Federica Sabbati.

750.000 nye montører er ikke nok alene. Like mange må omskoleres og oppdateres for å klare å håndtere de nyeste produktene. 

– For mange erfarne profesjonelle er dette ny teknologi. Etterutdannelse er avgjørende, sier Federica Sabbati.

EHI har samlet inn tall fra medlemmene sine, det vil si de største produsentene av varmesystemer i Europa. 

– I 2022 lærte vi opp 250.000, og takten øker. I 2024 kommer vi opp på 350.000, og vi bygger flere opplæringssentre, forteller Sabbati.

Umulig uten folk

EU-kommisjonen er klar over rekrutteringsproblemet. Det går ikke an uten å nå klimamålene uten at det er nok kompetente folk som kan installere varmepumpene. 

– Vi kommer bare så langt som fagarbeiderne våre kan ta oss, sier Silvia Rezessy i EU-kommisjonens generaldirektorat for energi.

NY KUNNSKAP: Silvia Rezessy i EU-kommisjonen forteller om millioner av bygningsarbeidere som må oppdatere kompetansen sin på klimavennlige bygninger.

– Allerede for tre år siden så vi hvordan tre–fire millioner bygningsarbeidere i Europa ville trenge å oppdatere kompetansen sin på avkarbonisering av bygninger, sier Rezessy. 

Da snakker hun om mange fag: Taktekkere, tømrere og murere i tillegg til kulde- og varmepumpeteknikere.

– Nå ser vi hvordan nesten fire av fem små og mellomstore bedrifter rapporterer om at det generelt er vanskelig for dem å finne medarbeidere med den riktige kompetansen, forteller hun.

Solenergi til varming og kjøling trenger også 130.000 nye fagfolk, i tillegg til de 750.000 nye som må inn for å montere varmepumper. Silvia Rezessy tar til orde for å bryte ned skiller mellom de tekniske fagene.

Hybrid og smarthus

Federica Sabbati i EHI ser for seg at hybride varmepumper blir en trend å regne med: Varmepumper som kombinerer to teknologier for å skaffe energi mest mulig effektivt.

– Dessuten er smarte hjem en voksende trend. Derfor trenger vi at montørene er klare til å bruke den nye smarthusteknologien. Kuldemediene er også et viktig område, sier hun.

Det vanskelige blir å fortelle om bransjen og tiltrekke seg unge talenter. 

– Vi må snakke mer om jobbene og om hvordan du får dem. Hva er fordelene, og hva er formålet? Arbeidsmarkedet i dag er mye drevet av hva som er formålet med jobben, sier Sabbati. 

Hun tar til orde for aktiv markedsføring i sektorer som rammes av nedgang og oppsigelser.

Federica Sabbati håper også på at varmepumpestandardene blir de samme over hele Europa. Da er det lettere å få montørene til å arbeide på tvers av grensene.

Powered by Labrador CMS