FIN FREMDRIFT: Prosjektlederne Petter Andersen og Øyvind Sæthre konstaterer at alt går etter planen på det nye Protonsenteret.

KJØLING

Et viktig prosjekt for hele nasjonen

Det nye Protonsenteret som nå bygges på Haukeland, vil være et løft for kreftpasienter fra hele landet. Vestrheim er tungt involvert i byggingen av det nye senteret.

Published Last updated

– Det er veldig kjekt å være med å bidra i et prosjekt som vi vet vil gjøre en forskjell for livene til veldig mange mennesker, sier prosjektleder hos Vestrheim, Petter Andersen.

Enormt kjølebehov 

I bakken over Haukeland universitetssykehus er byggingen av det nye Protonsenteret godt i gang. Senteret vil revolusjonere kreftbehandlingen i Norge og er ett av to slike senter som nå er under bygging i Norge. 

Det spesielle med protonbehandlingen, er at den er en mer skånsom form for stråleterapi med færre senskader og redusert risiko for langtidsbivirkninger. Behandlingsformen er derfor svært godt egnet for barn og unge, og gjør at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. 

Vestrheim er involvert i flere deler av byggeprosjektet, men har blant annet hånden på rattet i forhold til alt som har med kjøling av byggene å gjøre, ikke minst de sensitive strålemaskinene. 

– Behovet for prosesskjøling er stort og med enorme krav til nøyaktighet. Vannet som benyttes skal også være en av spesiell kvalitet og ha riktig pH-verdi. Dette stiller selvsagt store krav til beregninger og prosjektering, samt selve innstalleringsprosessen. Det er nok et av de mest avanserte og teknisk krevende prosjektene vi har vært involvert i, sier prosjektleder, Øyvind Sæthre.

Kjølesentral i fjellet 

Behandlingsformen er svært avansert og består blant annet av en syklotron. Inne i syklotronen, som er badet i helium, blir protonene som brukes i strålebehandlingen, akselerert. Prosessen er svært energikrevende og skaper mye varme. 

Samlet kjølebehov er på cirka 1,1 GWh, noe som er tre ganger mer enn det som er normalt for et bygg på den størrelsen. For å få tilstrekkelig kjøling er det blant annet bygget en kjølesentral i fjellet under Protonsenteret, på nivå med sentralblokken. Dette er cirka 40 meter under det nye senteret. 

– Fra kjølesentralen går det store kjølerør opp i teknisk sentral i Protonsenteret. Herfra blir dette ført videre til klinikk- og behandlingsdelen. På grunn av de høye kravene til vannkvalitet blir vannet grundig prosessert i forkant, sier Andersen.

Har saumfart Europa

En av mange utfordringer i prosjektet er at deler av utstyret blir utsatt for radioaktiv stråling. Dette er det ikke alt av materialer som tåler. 

– Vi har derfor saumfart Europa for blant annet pakninger. Pakningene som normalt brukes tåler ikke strålingen og derfor har vi måtte lete etter deler på steder hvor vi vanligvis ikke leter. Men vi har funnet deler som tilfredsstiller kravene, sier Andersen. 

I tillegg til kjøling av bygg og utstyr, er Vestrheim også engasjert for å håndtere varme, sprinkler (U.E), medisinsk gassanlegg og trykkluft, samt sanitæranleggene i det nye bygget.

– Det er et omfattende prosjekt, sier Sæthre.

– Unik kompetanse 

Prosjektleder for tekniske fag hos Helse Bergen, Kay-Ove Ulvestad, er svært fornøyd med den jobben Vestrheim har gjort, så langt: 

– Jeg har aldri jobbet med en rørentreprenør som har den kunnskapen som Vestrheim besitter, spesielt når det gjelder produksjonsplanlegging og bruken av digitale verktøy. Dette er et tegningsløst prosjekt og deres BIM-kompetanse er i bransjesammenheng ganske unik. 

– I tillegg har de meget god kontroll på egen fremdrift, inkludert en omfattende prefabrikasjon som de gjør i egen fabrikk på Kokstad. Holder de denne kvaliteten gjennom hele prosjektet og vi får en leveranse som også fungerer som bestilt, så skal jeg være den første som reiser meg og applauderer, sier Ulvestad. 

(Torgeir Hågøy har nylig tiltrådt som CMO for selskapet Energy Control, red.anm.)

Powered by Labrador CMS