GROVT: Rørleggeren hadde 14 millioner i omsetning i enkeltpersonforetaket sitt, men betalte ikke skatt eller moms.

DOM

Rørlegger i fengsel for grovt skattesvik

Rørleggeren betalte hverken moms eller skatt. Nå må han i fengsel og betale bot, men han slipper inndragning av utbytte.

Published

Da rørleggerbedriften fikk varsel om bokettersyn i 2021, var responsen dårlig. Innehaveren svarte ikke, og dermed kom Skatteetaten og gikk gjennom tallene for de siste to og et halvt årene. Rørleggeren hadde drevet enkeltmannsforetak siden 2008 og knapt meldt inn noen inntekt siden 2018.

Her manglet det både næringsoppgave og skattemeldinger for moms. Skatteetaten prøvde å beregne omsetningen ved å gå gjennom fakturaene, innbetalingene og bankkontoen til bedriften.

Senere kom Skatteetaten tilbake på nytt bokettersyn – det som nå har byttet navn til «kontrollundersøkelse» – og tok for seg et år til. Manglene var de samme.

14 millioner i omsetning

Nå har Oslo tingrett behandlet saken mot rørleggeren. Statsadvokaten mente at han hadde unndratt over tre millioner kroner i skatt og moms i løpet av tre år. Men kravene til bevis er strenge, så retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at unndragelsen gjennom tre og et halvt år utgjorde 2,7 millioner kroner.

I løpet av den tiden som bokettersynet tok for seg, hadde bedriften hans hatt en omsetning på 14 millioner kroner inkludert moms, og kostnader på 5,4 millioner.

Tilsto uten forbehold

I retten tilsto rørleggeren uten forbehold. Han forklarte likevel at bedriften hadde hatt høyere utgifter enn det Skatteetaten hadde kommet frem til.

Skatteetaten hadde brukt skjønn for å finne ut av de reelle utgiftene, forklarte vitnene derfra. Det betyr at revisorene hadde basert seg på at halvparten av innkjøpene på Coop Bygg og Maxbo var gjort for firmaet, og at 80 prosent av bompengeutgiftene knyttet seg til foretaket.

«Grovt» og «med forsett»

Selv om retten ikke var enig i hele summen som Skatteetaten hadde kommet frem til, er det ikke tvil om at dette er grovt. 2,7 millioner kroner er «langt over grensen» for å bli ansett som grovt skattesvik, heter det i dommen.

Retten er heller ikke i tvil om at rørleggeren unndro skatt og moms bevisst. «Med forsett», som det heter på juridisk språk. 

– Han visste at det ble levert inn såkalte nulloppgaver, og han rapporterte bare inn noen av inntektene selv om han visste at foretaket hadde drift, fastslås det.

Det er heller ikke tvil om at han burde ha forstått at det å la være å oppgi omsetningen, ville gi ham lavere skatt.

Ikke a-krim

Statsadvokaten mente at rørleggeren burde få ett år og fem måneder i fengsel. Oslo tingrett havnet på ett års fengsel som passende. Grovt skattesvik og grove regnskapsovertredelser er alvorlig. Men i denne saken er det ikke snakk om slik arbeidslivskriminalitet og svart økonomi som det ofte er i slike saker, oppsummerer dommerne.

Da har de slått av fire måneder fordi han har tilstått og prøvde å få behandlet saken enklere og raskere, som en tilståelsessak. I tillegg har politiet somlet: Bortsett fra et avhør gikk det ni måneder uten at saken ble etterforsket i det hele tatt.

I tillegg skulle rørleggeren normalt måttet ut med 270.000 kroner i bot. Den ble redusert til 100.000 på grunn av den økonomiske situasjonen hans. Retten var heller ikke med på at han har hatt noe utbytte som i tilfelle skulle vært inndratt

Powered by Labrador CMS