LUFTVÅPEN: Rørleggeren modifiserte og justerte på dingsen flere ganger, men på et tidspunkt så den slik ut. Det fikk varsleren til å føle seg utrygg i arbeidstiden.

DOM

Lagde «våpen» i arbeidstiden og fikk sparken – fikk tilbake jobben i retten

TROMSØ: Kasserte rørdeler og kuleventiler ble til et påstått våpen. Da rørleggeren viste det frem til kollegene, fikk han sparken. Men oppsigelsen var ikke gyldig.

Published

– En potetkanon, sier rørleggeren. 

– Et våpen som er i stand til å drepe, hevdet en varsler. 

Rørleggeren mistet jobben, men nå har han fått medhold i at oppsigelsen var ugyldig og at han både skal beholde jobben og få erstatning.

I en periode mens det var litt mindre enn vanlig å gjøre, brukte rørleggeren ledig tid til å bygge sammen noen kasserte rørdeler. To kuleventiler, et lengre rør der det går an å dytte inn mindre gjenstander og en tank for trykkluft. Ved hjelp av trykkluften kan det som måtte befinne seg i røret, skytes ut.

Varsler var utrygg

Kollegene var ikke like fornøyde med denne måten å bruke røravfallet på. Det førte til at sjefen fikk en bekymringsmelding. I den sto det at det hadde blitt fremvist et hjemmelaget skytevåpen og at våpenet var laget i arbeidstiden av bedriftens materiell. Dessuten ble våpenet oppbevart slik at andre kunne få tak i det.

«Et usikkert hjemmelaget våpen som er i stand til å drepe!» ifølge bekymringsmeldingen, der det også sto at våpenet ble brukt foran ansatte.

Skriftlig advarsel

Det førte til at rørleggeren ble kalt inn til et møte. Han bekreftet at han hadde laget dingsen, og etter møtet fikk han en skriftlig advarsel.

– Du forteller at du etter arbeidstid har benyttet kasserte rør- og maskindeler for å lage en luftpistol/gevær (potetkanon). Denne har du testet i verkstedet ved å skyte med ørepropper mot brusbokser, heter det i advarselen.

Uken etter ble rørleggeren innkalt til drøftingsmøte med beskjed om at arbeidsgiveren vurderte å si ham opp. Ifølge møtereferatet hadde arbeidsgiveren grunn til å tro at våpenet var i stand til å drepe og at det innebar flere straffbare brudd på våpenloven. Arbeidsgiveren så alvorlig på at rørleggeren «ikke er ærlig i ettertid» fordi det var skutt mot mer enn brusbokser.

INNLEVERT: Slik så anordningen ut da den ble innlevert til arbeidsgiveren.

– Skytekultur

Ifølge den tillitsvalgte i bedriften var det en kultur der for å skyte på hverandre med rør og trykkluft. To uker etter drøftelsesmøtet fikk alle de ansatte beskjed fra sjefen om at dette er det nulltoleranse for. I mellomtiden var rørleggeren oppsagt.

Nord-Troms og Senja tingrett fastslår at det var veien fra skriftlig advarsel til oppsigelse som gjorde at rørleggeren skulle beholdt jobben. Arbeidsgiveren har nemlig ikke lov til å først gi en skriftlig advarsel og så si opp en ansatt for det samme forholdet, med mindre det er kommet til noe nytt i saken.

Ugyldig

De nye tingene som dukket opp i denne saken, var ikke alvorlige nok til å utgjøre noen endring, slår retten fast. Advarselen stenger for en oppsigelse for det samme forholdet.

Dermed lyder dommen at oppsigelsen var ugyldig. Rørleggeren har også krav på oppreisningserstatning.

Vanligvis ligger en slik erstatning mellom 50.000 og 100.000 kroner. Men her er det hensynet til trygghet på arbeidsplassen – både for kolleger og kunder – som ligger bak hvordan arbeidsgiveren har håndtert saken. Samtidig har rørleggeren gjort klare brudd på sikkerhetsrutinene. Derfor settes erstatningen lavere, til 40.000 kroner.

I tillegg må arbeidsgiveren dekke sakskostnadene til rørleggeren: 286.000 kroner.

Powered by Labrador CMS