VARMESKADET: Elektrikeren ventet ikke på rørleggeren, startet opp varmepumpen og gikk igjen. Det ble varmt.

DOM

Satte gulvvarmen på 60 grader – må betale 636.000 i erstatning

Han monterte varmepumpe og satte gulvvarmen på 60 grader. Skadene på parkett og fliser kostet elektrikeren dyrt.

Published

Det tok fem og et halvt år å få ordnet opp. Halve tiden gikk med fordi elektrikeren ikke svarte på en rekke brev og purringer. Saken endte i Oslo tingrett, som nå har bestemt at elektrikeren må betale skadene.

Skrudde på og gikk

I 2018 monterte firmaet et varmepumpeanlegg i en privatbolig utenfor Oslo. Varmepumpen ga gulvvarme i store deler av boligen.

Da daglig leder i firmaet skrudde på anlegget, var det ingen andre i boligen. Dagen etter ble det oppdaget skader i parketten og flisene på gulvet. Det viste seg at varmen hadde stått på cirka 60 grader, mens gulvene tålte toppen 28 grader.

År med purringer

Forsikringsselskapet til kunden la ut for skadene, men krevde pengene tilbake fra elektrikeren. Så ble det stille. To og et halvt år med purringer gikk før elektrikeren svarte og fortalte hvor firmaet var forsikret.

Da var det for sent. Meldefristen var ute. Det ga forsikringsselskapet til elektrikeren beskjed om fire ganger før det fikk noe svar. 

Saken har også vært i Finansklagenemnda, der forsikringsselskapet fikk medhold i at elektrikeren hadde meldt fra for sent og måtte betale.

Pekte på rørleggeren

Elinstallatøren gikk ikke med på at skadene var deres ansvar. Det var et rørleggerfirma som hadde bestilt anlegget og var involvert i arbeidet og som fikk beskjed om at anlegget ble satt i gang, og det var varmepumpeleverandøren som ga veiledning, hevder elektrikeren.

– Det er ikke tvil om at elinstallatøren var årsak til gulvskadene gjennom daglig leders installering og montering av varmepumpeanlegget, slår Oslo tingrett fast.

Feilkoblet shuntventil

En sakkyndig rapport trekker frem feilkobling av en shuntventil som grunn til skadene. Det er leverandøren av varmepumpen enig i. Feilkoblingen gjorde at det ble sendt vann på 60 grader inn under gulvet. Elektrikeren protesterer på rapporten fordi den sakkyndige er tømrer og fordi rørleggeren og leverandøren kan ha egeninteresser i saken, men det er ikke retten enig i.

Selv om elektrikeren fikk veiledning over telefon fra varmepumpeleverandøren, er det elektrikeren som har ansvaret og var grunn til skadene. Han hevdet at rørleggeren hadde bedt ham skru på anlegget, mens rørleggeren mente at han hadde bedt elektrikeren om å si fra slik at rørleggeren kunne være der.

Ifølge retten burde ikke elektrikeren ha dratt igjen etter at han startet anlegget – han burde sørget for at noen kunne sjekke at det fungerte slik det skulle. Spesielt siden han ikke hadde installert et slikt anlegg før.

Daglig leder gikk fri

I Oslo tingrett ble det også brukt mye tid på å diskutere om kravet fra forsikringsselskapet var foreldet og om selskapet hadde varslet som det skulle. Forsikringsselskapet hadde ikke brutt noen frister, og derfor må elektrikeren betale de 636.000 kronene pluss renter og 137.000 i saksomkostninger, fastslår dommen.

Forsikringsselskapet fremmet også kravet sitt mot daglig leder og styreleder hos elinstallatøren personlig. Men det er selskapet som har ansvaret, ikke de to lederne, ifølge dommen. Derfor må forsikringsselskapet ut med 257.000 kroner i sakskostnader til de to.

Powered by Labrador CMS