ANSVAR: Den som borer en energibrønn, har ansvaret hvis det blir skader på naboeiendommen – selv om planleggingen og arbeidet følger bransjestandarden, har Høyesterett slått fast.

DOM

Brønnborere tapte i Høyesterett

Det er den som har boret en energibrønn, som må punge ut hvis det blir setningsskader hos naboen. Høyesterett har snudd brønnboredommen fra Sandefjord.

Published

Det er ikke tvil om at det var energibrønnen som førte til skader på nabobygningene. De skadene må naboen punge ut for selv, besluttet Agder lagmannsrett i fjor. Hverken den som har bestilt en energibrønn eller den som har boret den, har noe erstatningsansvar, for de kunne ikke regne med at noe slikt kom til å skje, ifølge dommerne i lagmannsretten.

Millionerstatning

Nå har Høyesterett snudd hele avgjørelsen på hodet. De som bestilte og boret brønnen, må betale erstatning, konstaterer landets øverste domstol. Akkurat hvor mye er ikke bestemt ennå, men for forsikringsselskapet deres er ansvaret begrenset til ti millioner kroner minus egenandel.

Det handler om en bolig i Sandefjord. Aberia Omsorg driver en døgnbemannet bolig på eiendommen som Norab Eiendom eier. De to selskapene var en del av det samme konsernet.

Byttet ut oljefyren

Aberia ville bytte ut oljefyren med varmepumpe. I 2016 fikk VVS Rørlegger’n Tønsberg jobben med å legge om varmesystemet. Rørleggerbedriften engasjerte Østlandet Brønn og Energiboring til å bore energibrønn. ØBE boret ned til 200 meter.

Så oppdaget flere av naboene setningsskader. Det var en enebolig på den andre siden av veien som ble hardest rammet. To år etter at setningsskadene ble oppdaget, fant de ut at det var boret energibrønn ved omsorgsboligen.

Måtte kondemnere huset

Skadene ble verre og verre. Da lagmannsretten behandlet saken, så var de så store at det ikke var annet å gjøre enn å rive hele huset.

Da Høyesterett behandlet saken, var det ingen uenighet om at det var brønnboringen som hadde utløst skadene. Det var også klart at det ikke var noen lekkasje i overgangen mellom fôring og fjell. Men hverken Aberia, ØBE eller forsikringsselskapet til naboene ville betale for skadene.

Det må de, slår Høyesterett fast. Aberia Omsorg, Østlandet Brønn og Energiboring og Tryg Forsikring er erstatningsansvarlige for tapene som naboen har lidt.

Bransjestandard, men ansvar

Høyesterettsdommer Henrik Bull går grundig gjennom reglene i slike tilfeller. Han fastslår at når brønnboringen har ført til en skade som det er urimelig eller unødvendig at naboen skal måtte tåle, så har Aberia og ØBE erstatningsansvar. Det gjelder selv om begge selskapene har gjort helt forsvarlige risikovurderinger som tilfredsstiller alle rimelige krav.

– Ifølge ØBE og Aberia er brønnboringen utført på en måte som var i full overensstemmelse med bransjestandard. Risikovurderingen tilsa ikke noen fare for skadene som huset fikk. Aberia har anført at grunneiere uansett må være ansvarsfri når de har overlatt arbeidet til anerkjente fagfolk. Men det kan ikke føre til ansvarsfrihet, skriver Bull i en dom som de fem høyesterettsdommerne er helt enige om.

Aberia og ØBE mener at naboen selv har risikoen for skader som skyldes at eiendommen er «særlig sårbar». Men det var ikke denne eiendommen: Huset var godt bygget og fundamentert etter standarden da det ble satt opp, og det var også godt vedlikeholdt.

– Katastrofale setningsskader

De fleste vil mene at det er urimelig at en naboeiendom blir påført «katastrofale setningsskader» som følge av at det er boret en energibrønn, heter det i høyesterettsdommen.

Aberia og ØBE peker på at dette er det første kjente tilfellet med så dramatiske skader, og at det er boret rundt 70.000 energibrønner og 100.000 andre slags brønner i Norge. Men Høyesterett viser til NGU, Norges geologiske undersøkelse, som fastslår at en slik situasjon kan og vil oppstå ved lignende geologiske forhold.

Powered by Labrador CMS