GROVT: Selgeren opptrådte grovt uaktsomt, fastslår Eidsivating lagmannsrett etter at et par i 80-årene flyttet inn i en bolig med fullt av feil og mangler etter at ufaglærte hadde pusset opp. Blant annet ble rommene oversvømt.

DOM

Ufaglært arbeid ga par i 80-årene kloakkmareritt

Kloakkoversvømmelse og stor brannfare. Ekteparet i 80-årene prøvde å flytte nærmere barn og barnebarn, men ufaglært rørlegger- og elektrikerarbeid gjorde den nye boligen til et mareritt.

Published

Det var i 2020 at ekteparet kjøpte ny bolig. Da var de 83 og 85 år gamle. De ville flytte fra Nord-Norge til Østlandet for å komme nærmere barn og barnebarn.

Nå, tre år senere, har de fått hevet kjøpet. Kvinnen fikk ikke oppleve at de vant frem: Hun gikk bort mens Eidsivating lagmannsrett behandlet saken.

Omfattende bruk av ufaglært arbeidskraft, slik som er avdekket i denne saken, gir økt risiko for feil og mangler. Risikoen ser ut til å ha materialisert seg.

Eidsivating lagmannsrett

Pusset opp

Den tidligere eieren av eiendommen hadde egentlig tenkt å flytte inn i huset, men det ble aldri noe av. I stedet pusset han opp. Han kjøpte eiendommen for 2.350.000 kroner i 2018 og solgte den igjen to år senere for 5.325.000 kroner – altså godt over det dobbelte.

I mellomtiden var det blant annet nyetablert tre bad og toaletter med nytt sanitærutstyr, og to kjøkkeninnredninger. Grunnmuren var drenert og fuktsikret. Det var nytt røropplegg med rør-i-rør og en rekke andre forbedringer – alt ifølge salgsdokumentene. «Av den opprinnelige bygningen gjenstår kun grunnmur, vegger, etasjeskiller og takkonstruksjon», sto det i tilstandsrapporten.

Kloakk fra første dag

Allerede dagen etter at ekteparet flyttet inn i boligen, ble det oppdaget tilbakeslag som gjorde at det kom inn avløpsvann. Et par måneder senere kom det nytt tilbakeslag med oversvømmelse. I løpet av vinteren frøs vannrørene. Rørene var isolert mot det varme kjøkkenet, men ikke mot ytterveggen.

Paret reklamerte også på mangler ved gulvvarmen, de oppdaget at pipen var bygd inn, og de fikk en eltakstrapport som viste store mangler. 

– Det er avdekket mange meget alvorlige feil, utført av ufaglært, som utgjør brann- og berøringsfare, skriver eltakstmannen.

Han peker på klare brudd på mange regler, blant annet at arbeidene på det elektriske anlegget var gjort av ufaglærte.

Ufaglærte

Ufaglært arbeid – det var problemet for rørleggerarbeidet, også. På egenerklæringsfirmaet oppga selgeren hvilket firma som hadde gjort arbeidene med de nye badene. Firmaet selv, derimot, forklarer at de ikke har gjort noen innvendige arbeider i boligen. De har bare gitt tips og råd.

– Det er en rekke mangler på eiendommen, primært fordi selgeren har fått mesteparten av arbeidene utført av ufaglærte, mener ekteparet.

Det viste seg at to ufaglærte som ble brukt til å pusse opp, var ansatt i selgerens eget investerings- og rådgivningsfirma. Den ene har lang erfaring med rørleggerarbeid fra hjemlandet, ifølge retten, men han er ikke fagutdannet. Dommerne slår fast at selgeren har løyet – «gitt uriktige opplysninger», som det heter – om hvor mye ufaglært arbeidskraft som er brukt.

Kjøperne og selgeren er enige om at det er vesentlige mangler ved både det elektriske anlegget og vannforsyningen. Dessuten slår retten fast at det er mangler ved både avløpsledningen, isoleringen og taket.

Knust avløpsrør

Selgeren nektet ellers for at det var gjort arbeid på avløpsledningen. Det tror ikke Eidsivating lagmannsrett noe på. Dette var ikke betongrør fra 1960-tallet, men nyere plastrør. Dessuten skal naboen ha fått gjort arbeider på avløpsledningen sin av samme graver.

Avløpsrørene var lagt feil, ett av dem var knust på flere steder, og røret var tilstoppet på to steder. Flere sakkyndige vitner forteller om dårlig arbeid.

Grovt uaktsomt

– Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt og kan ikke påberope seg for sen reklamasjon, oppsummerer Eidsivating lagmannsrett saken. 

– Omfattende bruk av ufaglært arbeidskraft gir økt risiko for feil og mangler.

Saken endte med at kjøperne har fått hevet kjøpet, de får 275.000 kroner i erstatning, og selgeren må dekke 1,1 millioner kroner i sakskostnader.

Powered by Labrador CMS