313 KABINER: Alt i alt skal boligprosjektet ha 313 baderomskabiner.

DOM

Bommet på badene i prosjekt med 179 leiligheter

Arkitektfirmaet tegnet 179 leiligheter, men klarte aldri å få baderomskabinene til å passe inn. – Uforsvarlig, konstaterer dommerne i Borgarting lagmannsrett.

Published

Plutselig var baderomskabiner snudd, og sjaktene hadde havnet i trappeløp og soverom. Ingen skjønte hvorfor, og arkitektfirmaet klarte aldri å få plassert badene igjen. Nå har byggherren fått medhold i at det var greit å holde tilbake 80.000 kroner av betalingen til arkitektene.

Det handler om et prosjekt med 179 leiligheter fordelt på fem bygg. Steinsfjorden terrasse ligger i Hole kommune, like ved Tyrifjorden, og skal være klart for innflytting i annet halvår.

Bad på tvers

Hele tiden har planen vært å bruke baderomskabiner. Alt i alt skulle det inn 313 kabiner. Arkitektene som ble brukt, Solli Arkitekter, valgte ut fire kabiner fra Teknobad som skulle brukes. I de første skissene var baderomskabinene plassert riktig, det vil si over hverandre.

Men to måneder senere kom IFC-modellen – altså modellen som var klar for å legges inn i bim. Da var ikke kabinene plassert vertikalt over hverandre lenger. De nederste var snudd og plassert på tvers.

Det var både utbyggeren Steinsfjorden Eiendom og Teknobad overrasket over. Nå ble sjaktene plassert i trappeløp og soverom i stedet for i badene.

– Passet ikke

Da rammesøknaden ble sendt inn, var ikke baderomsløsningen inntegnet. Det forklarte arkitektfirmaet med at de ikke fikk baderomskabinene til å passe inn i de løsningene de hadde tegnet. Det ville bli nødvendig å plassbygge noen av badene, ifølge arkitektene.

Solli Arkitekter fortsatte å forsøke å tegne inn baderomskabinene. Det siste utkastet kom to og en halv måned etter IFC-modellen. Da var det fremdeles 29 bad i 18 leiligheter hvor baderomskabinene ikke var plassert.

Holdt igjen betaling

Nå har utbyggeren og arkitektfirmaet kranglet om penger i både tingretten og lagmannsretten. Akkurat når det gjelder baderomskabinene, fikk Steinsfjorden Eiendom medhold i at det var riktig å holde igjen 80.000 kroner av betalingen til for arkitektjobben, for 62 timers arbeid.

– Et arkitektfirma må ha et betydelig spillerom, men det må forventes at store og sentrale forhold for det videre arbeidet er med tidlig, slår Borgarting lagmannsrett fast.

Brannprosjektering

Solli Arkitekter forklarer at de første skissene ikke var laget i samarbeid med andre fag. Det var når de andre fagene skulle inn i prosjektet – og spesielt brannprosjekterende – at det måtte til endringer.

Men dommerne mener at det er uklart hva som var vanskelig med de brannfaglige vurderingene. Dessuten: For et arkitektfirma med så bred erfaring bør dette være kjente problemstillinger. 

– Det er svært lite fleksibilitet når det gjelder plassering av baderomskabiner og sjakter, heter det i dommen.

– I tillegg vil tidlig plassering være av stor økonomisk betydning for oppdragsgiver, fastslår retten.

– Etter lagmannsrettens syn er det ekstra arbeidet med kabinene etter at de først var korrekt plassert, uforsvarlig – og Steinsfjorden Eiendom har rett til å tilbakeholde honorar som skyldes dette.

Kabinstriden var en del av en større rettskrangel om prosjektet, og på de andre punktene fikk Solli Arkitekter medhold. Dermed må Steinsfjorden Eiendom ut med 385.000 kroner i betaling og 392.000 kroner i saksomkostninger til arkitektfirmaet.

Powered by Labrador CMS