IKKE FEIL: De misfornøyde kundene hadde kjøpt en CTA Optiheat 5-18-varmepumpe, og den var det ingen mangler ved, slår Borgarting lagmannsrett fast.

DOM

Sju år med ustabil varmepumpe – ingen erstatning

Helt siden ekteparet kjøpte varmepumpe i 2016, har den stoppet gang på gang. Men det var hverken rørleggerens eller varmepumpens skyld. Nå må paret ut med 400.000 kroner etter å ha tapt to rettssaker.

Published

Rørleggerbedriften var ikke ansvarlig for elektrikerjobben som kundene hadde bestilt selv. Derfor ble det en dyr rettssak for paret i Oslo. De ville få hevet kjøpet av en bergvarmepumpe og få erstatning for utgiftene sine.

De to investerte i bergvarmeanlegg i 2007. Ni år senere måtte de ha ny varmepumpe. Den gamle hadde sluttet å virke.

Stans etter en måned

For den nye varmepumpen betalte de 144.000 kroner. Da var rørleggerarbeidet inkludert. Det elektriske arbeidet, derimot, fikk de en annen bedrift til å gjøre for seg.

Hele tiden har det vært vanskelig å stole på varmepumpen. Den første gangen den stanset, var bare en måned etter tilkoblingen, i oktober 2016. Siden har driftsproblemene fortsatt. Varmepumpen har vært ute av drift eller ikke levert nok varme gang på gang. Verst var det i 2019, da den sviktet i 117 dager, ifølge kjøperne. I april 2022 stoppet den helt.

Daglig leder i rørleggerbedriften har vært hos kjøperne en rekke ganger for å finne ut av feilen. Han har byttet bassengføler og ekspansjonskar, og han har byttet sirkulasjonspumpen til boligen.

Kode for strømmangel

De fleste gangene som det har vært problemer med varmepumpen, har den vist en kode som er et varsel om at den trenger eksternt strømtilskudd. Det interne varmetilskuddet har aldri vært koblet til.

I samme rom som varmepumpen sto det to store varmekolber i to varmtvannsberedere. Det lå til rette for å koble den nye varmepumpen til de eksterne varmekolbene, men det ble ikke gjort, skriver Borgarting lagmannsrett.

Kondensvann frøs

I 2018 hadde boligen besøk av rørlegger og VVS-ingeniør nok en gang. De mente at det eksterne strømtilskuddet ikke var koblet opp riktig. Det gjorde at kondensvann frøs til is på rørene inne i varmepumpen. I tillegg pekte de på flere feil og ga råd om hva kunden burde gjøre.

I 2020 hentet paret inn en kjølemontør som sjekket anlegget og fant ut at kompressoren var ødelagt. Den ble byttet som en del av garantien, uten at det kostet kundene noe. Etterpå kom kjølemontøren tilbake. Samtidig var det elektrikere i huset, og sammen fant de ut at kabelen på sikringen ikke var festet skikkelig. Det ordnet elektrikerne der og da.

Redusert levetid

I 2022 fikk kundene en sakkyndig rapport som konkluderte med at alle problemene sannsynligvis hadde redusert levetiden på varmepumpen. Dermed bestemte de seg for å kreve heving av kjøpet og erstatning.

Det fikk de ikke medhold i i Oslo tingrett. Nå har også Borgarting lagmannsrett fastslått at bedriften som solgte varmepumpen og gjorde rørleggerarbeidet, ikke har ansvaret for feilene.

Rørleggeren overleverte installasjonsmanualen med korrekte monteringsanvisninger til elektrikeren, men rørleggerbedriften tok ikke på seg noe ansvar for arbeidet som elektrikeren gjorde. Det var kundene selv som hadde valgt ut elektrikerfirma og inngått avtale med det. Rørleggeren måtte basere seg på at elektrikeren hadde utført det elektriske arbeidet korrekt, slår retten fast.

ELEKTRIKERSJEKK: Det er separate sjekklister for elektrikeren og rørleggeren, og det er elektrikeren som har kompetansen og autorisasjonen til å gjøre det elektriske arbeidet, peker dommerne på.

Ingen mangel

Elektrikeren koblet opp styringen til de eksterne varmekolbene i 2018, ifølge dokumentasjon. Men rørleggeren tok bilde et år senere, og da var kabelen fremdeles ikke koblet opp. Dommerne er ikke sikre på når strømtilskuddet eventuelt ble koblet korrekt opp, men det er det kundene som må føre bevis for.

Dermed slår lagmannsretten fast at det ikke var noen mangel med varmepumpen, og det er heller ikke noen holdepunkter for at ikke rørleggerarbeidet ble utført fagmessig. Det koster kundene sammenlagt 398.000 kroner i sakskostnader for de to rettssakene.

Powered by Labrador CMS