KVALITETSSTEMPEL: I fjor var det rundt 25 bedrifter som fikk gebyr for å bruke sentral godkjenning-merket ulovlig. Merket omtales som et kvalitetsstempel, og DiBK ser alvorlig på at det misbrukes.

DOM

Brukte merket ulovlig – rørlegger fikk bot

Bedriften hadde ikke hatt sentral godkjenning på over fire år, men brukte merket på hjemmesiden likevel. Nå må rørleggeren ut med 5.000 kroner i gebyr.

Published

Firmaet var godkjent tidligere. Men den sentrale godkjenningen gikk ut i august 2018. I 2023 opererte hjemmesiden til rørleggerbedriften fremdeles med merket som skal vise at den har sentral godkjenning.

Kvalitetsstempel

– Merket skal være et kvalitetsstempel for foretakene, og det er derfor viktig at merket ikke misbrukes. 

Det fastslår rådgiver Linn Martine Sivertsen i Direktoratet for byggkvalitet, DiBK. Hun har håndtert saken som endte med bot til rørleggerbedriften.

– Godkjenningsmerket skal være et hjelpemiddel for bygningsmyndighetene, og det skal også være et kvalitetsstempel for foretakene og en hjelp for tiltakshavere, skriver Sivertsen.

Rørlegger beklager

Daglig leder i bedriften legger seg flat og beklager at merket ikke ble fjernet fra hjemmesiden da den sentrale godkjenningen gikk ut.

– Hjemmesiden ble laget da vi hadde sentral godkjenning. Jeg har ikke vært klar over at godkjenningsmerket ikke ble fjernet, forklarer han.

Daglig leder forteller at den som var ansvarlig i firmaet for å søke om å få fornyet den sentrale godkjenningen, var syk da søknaden skulle vært sendt inn. Senere har vedkommende sluttet. Merket ble fjernet fra hjemmesiden bare noen dager etter at han fikk det første brevet om saken fra DiBK.

Alvorlig

– Det er positivt at godkjenningsmerket nå er fjernet, men direktoratet ser svært alvorlig på overtredelsen, skriver DiBK.

Det er første gang bedriften får gebyr, og med det i bakhodet har direktoratet bestemt at den må betale 5.000 kroner.

25 i fjor

Rørleggerbedriften er ikke den eneste som bruker merket ulovlig. DiBK forteller at det varierer fra år til år hvor mange som tas.

– Antall vedtak som sendes ut, vil variere ut fra hvorvidt det foreligger grunnlag for overtredelsesgebyr og etter antall tips vi mottar. I 2022 ble det sendt ut om lag 25 vedtak om overtredelsesgebyr, forteller Linn Martine Sivertsen.

Powered by Labrador CMS