Foto:Per Fjordvang
Foto:Per Fjordvang

Drikkevann, med eller uten filter?

Published

I påsken var det mange nordmenn som åpnet hyttene sine for sommersesongen. Alle vannledninger som har stått med begrenset gjennomstrømning i løpet av vinteren, har økt fare for uønskede partikler. Når gjennomstrømningen omsider øker, etter lite forbruk eller langvarig stenging, kan det ofte medføre uønskede partikler i drikkevannet.  

- Fremmede partikler forekommer i alle typer vannforsyninger og det er derfor viktig å hindre dem i å trenge videre inn i rørsystemet. Dette med tanke på både vannhygiene og teknisk drift, sier Tom Fjordvang, Account Manager for Resideo Norge.

- Ved å montere partikkelfilter beskyttes rør, ventiler, blandebatterier, husholdningsapparater og øvrige produkter mot skader samtidig som vi slipper å drikke vann med uønsket innhold, fortsetter Fjordvang.

Det er ikke bare på hyttene det vil være fordelaktig å filtrere drikkevannet. Den største årsaken til partikler i drikkevannet er gammelt og dårlig ledningsnett, noe som er gjennomgående i hele landet.

- Selv om vannet er rent når det forlater vannverket vil det passere ventiler og rør av varierende kvalitet. Dette betyr at sand og rustpartikler kan følge med drikkevannet, sier Fjordvang.

Resideo Norge opplever økt interesse hva angår sikring av drikkevann. Gjennom sine produkter innen filter og filterkombinasjoner samt oppdatert og god kunnskap, deler Fjordvang og hans team gjerne sin kompetanse gjennom kurs.

Powered by Labrador CMS