SPARER: Roy Sunde er driftsleder hos Spir Oslo, en av de tre leietagerne i Jerikoveien 14. Han konstaterer at varmepumpeløsningen fungerer godt.
SPARER: Roy Sunde er driftsleder hos Spir Oslo, en av de tre leietagerne i Jerikoveien 14. Han konstaterer at varmepumpeløsningen fungerer godt.

Høyere leie for å spare strøm

De fikk med seg leietagerne på å betale litt mer leie mot å få lavere strømutgifter.

Published

De fikk med seg leietagerne på å betale litt mer leie mot å få lavere strømutgifter. – Dermed ble det en OK investering, sier Line Norbye i E6 Eiendom.Norbye leder Lillestrøm-baserte E6 Eiendom og Otto Olsen Eiendom. Sammen eier og forvalter de to selskapene 24 eiendommer fra Arendal i sør til Moelven i nord. Det er i Jerikoveien 14, et bygg i Oslo fra 1980-tallet, at E6 Eiendom byttet til varmepumper med godt resultat.

Vannbåren

– For å legge om er det viktig at du har vannbåren distribusjon fra før. I 2008, da vi bygget om på ventilasjon og satte inn nye radiatorer, valgte vi å sette inn radiatorer som skulle fungere bra også med lavere temperaturer på vannet. Dermed var vi mer fleksible og kunne velge mellom forskjellige varmekilder senere, sier hun.Hun omtaler det som en viktig beslutning. Det var Hitech Energy som fant løsningen for å installere nye varmepumper i bygget:– Tidligere hadde vi to elkjeler. Vi beholdt den ene slik at den kunne ta topplast hvis jordvarmen ikke var tilstrekkelig. Så hadde vi en krypkjeller som passet bra for tanker som kan magasinere varmen. Det gir ytterligere god effekt.

Godtok høyere leie

Det som gjerne er vanskelig når det skal investeres i bedre energiløsninger, er at den som investerer ikke er den samme som den som får lavere energiregninger.– På et næringsbygg er det ansett for å være vanskelig å finne økonomi i den typen prosjekter, istemmer Norbye. – Leietagerne som betaler strømmen, har ikke lang nok horisont til å dra i gang investeringen selv.I Jerikoveien 14 var det bare tre leietagere. Dermed ble det enklere. Alle var villige til å gå opp 24 kroner kvadratmeteren i husleie mot at E6 Eiendom gjorde investeringen.– Så har de spart mer strøm enn leien økte. Dermed har vi fått gjort en OK investering. Det er sånn man må jobbe. Alle må være med – vi kan ikke ha gratispassasjerer. Det gikk an å gjøre det sånn fordi alle tre var med på den leieøkningen, og fordi den var et godt hakk lavere enn besparelsen de fikk.

Vanskelig å beregne

Line Norbye trekker frem to erfaringer etter prosjektet: Det var et godt prosjekt med en fornuftig løsning, men det er økonomi i en slik løsning bare når infrastrukturen allerede er vannbasert.– Luft til luft kan du gjøre i en stor lagerhall. På kontorer, og der hvor det er mindre rom, er det vanskeligere å regne hjem hvis du også må regne inn kostnaden for å installere alle radiatorene, sier hun.Og den andre:– Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye man sparer med varmepumpe. Det kommer litt an på temperaturen. En vinter som er jevnt kald, gir en høyere effekt enn de vintrene vi har hatt med noen veldig kalde dager. På de veldig kalde dagene må uansett elkjelen gå en god del for å dekke opp, peker hun på.

Klar nedgang

På grunn av de svingende temperaturene er det vanskelig å sammenligne utgiftene før og etter varmepumpe-investeringen:– Det første året hadde vi en veldig klar nedgang. Et år som fjoråret, hvor det er veldig svingende temperatur om vinteren, da blir effekten noe mindre. Men jevnt over er vi veldig godt fornøyde, konstaterer Norbye.

Powered by Labrador CMS