Varsko om ulovlig import

Et enkeltbeslag av 75 tonn F-gasser i sommer har gitt økt oppmerksomhet om ulovlig import og salg. Slik virksomhet foregår også i Norge.

Published Last updated

Rumenske myndigheter gjennomførte i sommer det største beslaget av ulovlige innførte F-gasser siden F-gassdirektivet ble implementert, melder bransjeorganisasjonen VKE. Beslaget skjedde etter tips fra det europeiske kontoret for bedrageribekjempelse – OLAF. Beslaget, som i hovedsak besto av kuldemediene R134a, R404a, R407C og R507, var på hele 76 045 kilo. Rekordbeslaget følger etter en rekke mindre beslag flere steder i Europa tidligere i år.

– Norge er heller ikke skånet for kjøp og salg av ulovlige kuldemedier, selv om det ikke er blitt offentliggjort at det har skjedd noen store beslag. Man kan med jevne mellomrom finne salg av ulovlige kuldemedier på Finn.no. Dette gjelder både gamle flasker med kuldemedier som er forbudt å bruke (for eksempel R12 og R22), men også kuldemedier på forbudte engangsflasker som man tydelig kan se ikke er fra norske leverandører, sier fagsjef Espen Rønning i VKE.

Alvorlig utvikling

– Norsk Kjøleteknisk Forening tar dette på alvor og oppfordrer sine medlemmer å holde øynene åpne slik at denne typen virksomhet ikke forekommer hos medlemsbedrifter, sier leder Armin Hafner og fortsetter:

– I tillegg til at dette er ulovlig, innebærer bruk av slike stoffer også en stor risiko for de som utfører service og for sluttbrukeren. Det er nemlig ikke sikkert at innholdet i flaskene er i henhold til det som nevnes på utsiden, det er kun de seriøse leverandører av kuldemedia som kan garantere at innholdet har de egenskaper man forventer. Det har forekomment mange alvorlige havarier av anlegg i andre land, fordi det har blitt fylt på substanser som ikke ha noe å gjøre i et kuldeanlegg.

Den europeiske organisasjonen for fluorkarbonprodusenter – EFCTC lanserte i slutten av juni resultatene fra en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Oxera. I rapporten har man analysert eksporten av F-gasser fra Kina og sammenlignet dette med mengdene rapportert importert til EU og dets naboland. Undersøkelsene tyder på at avviket mellom det som blir rapportert inn til EU og det som blir rapportert ut fra Kina kan være så stort som 34 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer en tredjedel av det lovlige markedet for F-gasser i EU. Avviket i rapporteringen viser et klart oppsving etter at man innførte hardere restriksjoner på F-gasser i EU i 2018.

– Det har vært for liten oppmerksomhet i Norge om dette til nå, også hos tollere, er mitt inntrykk, sier Rønning.

Oppforer til å melde fra

Bruk av illegalt innførte kuldemedier undergraver nedfasingen som Norge og EU har innført. I tillegg til at det rett og slett er ulovlig, kan man heller ikke garantere at produktet på beholderne har de kvaliteter det skal ha, og det kan føre til skader på anleggene det fylles på. Både Hafner og Rønning anbefaler alle som har mistanker om at det benyttes forbudte eller ulovlig innførte kuldemedier, om å rapportere dette til Miljødirektoratet.

VKE har tidligere i år oversatt en brosjyre utgitt av AREA, EFCTC m.fl. om hvordan din bedrift kan sikre seg mot å kjøpe ulovlige kuldemedier.

Rapporten fra EFCTC finner du her.

Powered by Labrador CMS