Galgenfrist for F-gass-fornyelse

Flere tusen personer må innen 1. desember fornye F-gass-sertifikatet, men det er få som har meldt seg på kurs og eksamen. Store deler av bransjen kan gå glipp av oppdrag, eventuelt drive ulovlig.

Published Last updated

– Det er ved utløpet av august om lag 2000 personer som må fornye F-gass-sertifikatet sitt innen 1. desember. Vi tror ikke alle vil klare fristen, sier daglig leder Lisbeth Solgaard i Isovator.

Det er nemlig få som har meldt seg på kurs og eksamen, og da kan det bli propp i systemet når fristen nærmer seg.

– Miljødirektoratet har forlenget fristen et par ganger, og det er kanskje noen som tror at det skjer igjen, men det gjør det ikke, legger hun til.

Fristen står fast

– Vi har nå gjort en ny vurdering om det er behov for ytterligere utsettelse med å fornye f-gass sertifikatene utover 1. desember. Slik smittesituasjonen er nå per primo juli, ser vi ikke noen grunn til ytterligere utsettelser, skrev Miljødirektoratet i en epost til sentrale bransjeaktører 3. juli.

Denne holdningen ble formidlet på nytt i et møte i forrige uke.

– Det blir ingen ny utsettelse, sier kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening (Novap).

Han er frustrert over tregheten i bransjen.

– Vi har lagt ned mye ressurser for å sikre at alle skulle kunne bli sertifisert i tide, men vi kan ikke love at alle får plass i november, legger Gulbrandsen til.

Risikerer saftige bøter

Fra 1. desember er det ulovlig å jobbe på anlegg med fluorholdige gasser (f-gasser) hvis f-gass-sertifikatet ditt er mer enn fem år gammelt.

På møtet med bransjeaktørene flagget Miljødirektoratet kraftig opptrapping av kontrollene etter 1. desember. Både enkeltpersoner og bedrifter må ha fornyet sertifikatet. Hvis ikke det formelle er i orden, kan Miljødirektoratet gi bedriften varsel om tvangsmulkt. Den kan i første omgang være på 50 000 kroner.

Her finner du søknadsskjemaer for bedriftssertifisering.

– Det var mange som fornyet sertifikatene sine fram til sommeren, men nå er momentet blitt litt borte. Alle med personlige sertifikater som er på vei til å bli ugyldige, kan ikke vente lenger med kurs og eksamener. Nå må bransjen kaste seg rundt, framholder Gulbrandsen.

Flere muligheter

Det er en rekke aktører som tilbyr kurs for å få oppdatert kunnskapene, for eksempel Novap og Brødrene Dahl. Isovator har på sitt nettsted en oversikt over godkjente eksamenssentere, og de fleste av dem tilbyr også kurs.

På grunn av redusert kapasitet på fysiske kurs på grunn av korona, og på grunn av smittefare, er det mange som vil velge et digitalt alternativ. Blant annet NemiTek tilbyr nettbasert undervisning. Det er Svein Gaasholt som tar deg gjennom pensumet i NemiTek-kurset. Det omhandler alt som kreves av kunnskaper i for å kunne bli resertifisert i kategori 1, 2, 3 eller 4.

– Du får en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, drift og vedlikehold, aktuell HMS, relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av F-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse, heter det blant annet i kursbeskrivelsen.

Kurset skal gi et solid grunnlag for å bestå den teoretiske eksamenen, blant annet med jevnlige oppgaver underveis. Eksamen avlegges for øvrig ved et Isovator-godkjent senter etter kursets slutt.

Her kan du lese mer om kurset.

Powered by Labrador CMS