RISIKO: Når femti år gamle betongrør ryker, må huseieren regne med å dekke en stor del av utgiftene selv.
RISIKO: Når femti år gamle betongrør ryker, må huseieren regne med å dekke en stor del av utgiftene selv.

SANITÆR

Huseier måtte betale selv da det 48 år gamle sementrøret røk

Når lekkasjen kommer fra et sementrør som nærmer seg 50 år, dekker ikke forsikringen full utskiftning til ny rørledning i plast. Det fastslår Finansklagenemnda.

Published

Da skaden kom, dekket forsikringsselskapet bare en femtedel av utgiftene til selve bruddskaden og ikke noe av det øvrige arbeidet. Det er helt riktig, er medlemmene i klagenemnda enige om.

Lekkasje

Vann og avløp hadde fungert bra i mange år i boligen. Så kom lekkasjen, som førte til at det rant vann fra badet i kjelleren og ut på gulvet utenfor.

Huseieren fikk tilbakeslag, fuktskader på gulvbelegget og gulv som måtte desinfiseres etter rørbruddet. Samtidig ville han ha oppgradert hele rørledningen. Det anbefalte takstmannen, nemlig.

Forsikringsselskapet som hadde forsikret bygningen, ville ikke ta regningen. For det første var det ikke aktuelt å betale for å skifte ut hele rørledningen fordi det ville vært en forbedring. Forsikringen dekker skader, ikke vedlikehold og forbedringer.

Dekket en femtedel

For det andre dekket forsikringsselskapet bare 20 prosent av kostnadene til å reparere røret. Det var ikke huseieren enig i, så han klaget inn hele oppgjøret til Finansklagenemnda.

– Dette var ikke forbedringsarbeid av avløpssystemet, men en brå, ufrivillig og uventet vannskade i kjelleretasjen, mente huseieren da han ikke fikk dekket en faktura på 19.000 kroner.

– Forsikringen dekker ikke utskifting av ledning, men reparasjon av bruddskaden, svarte forsikringsselskapet.

Takstmannen til forsikringsselskapet kommenterte at huseieren hadde oppgradert med både ny vannledning og avløpsledning mellom boligen og det kommunale nettet. Avstanden er 17 meter.

Bare reparasjonen

– Du ble anbefalt å oppgradere hele avløpsledningen mellom huset og det kommunale ledningsnettet. Det er bare de kostnadene som er knyttet til selve reparasjonen, som er dekningsmessig under forsikringen, sier Finansklagenemnda i en tilbakemelding til huseieren.

– Utgifter til vedlikehold og forbedringer erstattes ikke under forsikringen. Utskiftning av rørledningen i sin helhet faller dermed utenfor forsikringens dekningsfelt. Vi kan ikke se at selskapet er ansvarlig for utgifter ut over punktreparasjon av ledningen, slår nemnda fast.

Heller ikke selve reparasjonen dekker forsikringsselskapet så mye av, og det er også helt innenfor reglene og forsikringsavtalen.

Ledning fra 1973

Bruddet skyldtes nemlig alder og slitasje på en avløpsledning i sement fra 1973. Da bruddet skjedde i fjor, var den 48 år gammel.

I forsikringsvilkårene står det tydelig at når det blir bruddskade på utvendige ledninger av annet materiale enn plast, så skal det gjøres fradrag med fem prosent av utgiftene for hvert år ledningen er eldre enn 20 år. Maksfradraget er 80 prosent, og denne ledningen var gammel nok til maksfradrag mer enn ti år før bruddet skjedde.

– Huseieren har ikke krav på ytterligere erstatning, slår Finansklagenemnda fast.

Powered by Labrador CMS