HYTTEFARE: Hytteeiere kutter strøm og ventilasjon, vinterstenger hytta og sørger for fuktproblemer.

LUFTFUKTIGHET

Strømsparing gir fuktskader – spesielt på hytta

ULLEVÅL: Folk flest prøver å bruke mindre strøm. Resultat: Muggen kommer, og vannet fryser.

Published

De skrudde av varmekablene, skalket lukene og skrudde av ventilasjonen. Slikt blir det fuktskade av.

Vintervansker

Det er byggteknisk rådgiver Ingeborg Bjorvand Engh i Huseierne som beskriver den nye hyttehverdagen.

FORSEGLER: Hytteeierne skrur av varmen og stenger ventilene, beskriver Ingeborg Bjorvand Engh i Huseierne.

– Prisendringene på strøm førte til atferdsendringer, forteller hun.

Det er 449.000 fritidsboliger i Norge, og antallet har økt med nesten ni prosent de ti siste årene. I motsetning til boligen går det an å vinterstenge hytta, og det går ikke alltid like bra.

– Det er blitt mye vanligere å følge med på strømprisene, slo Engh fast da hun snakket om strømsparing og moderne hytter på nasjonalt fuktseminar.

Varme og ventilasjon

– Da det ble dyrt, satte folk seg ned hjemme og på hytta og fyrte i peisen. Konsekvensen var at det ble tomt for ved. Så fant de ut at varmekablene trekker masse strøm og skrudde dem av. De skalket alle luker, skrudde av ventilasjonsanlegg og vinterstengte hyttene sine, skisserer Ingeborg Bjorvand Engh.

Resultatet er kanskje bra for årets strømregning, men ikke for så mye annet.

– Hvis ventilasjonslukene står åpne, blir det god gjennomlufting og mindre fukt, men det går mye strøm. Når de i stedet lukket ventilene sine og forseglet hus og hytter, blir det mye mindre luftsirkulasjon og mye større fuktproblem, sier hun.

Kaldere og våtere

Engh bruker et eksempel på en tradisjonell trehytte som ble vasket i høstferien. Da den ble vinterstengt etterpå, var temperaturen 18 grader og relativ fuktighet 50 prosent.

– Relativ luftfuktighet er temperaturavhengig. Når temperaturen synker, vil luftfuktigheten stige, peker hun på. Det betyr 69 prosent når temperaturen kommer ned i 13 grader og 84 prosent når den når 10 grader.

– Etter hvert vil det kondensere på de kaldeste områdene, og det blir nydelige forhold for sopp, sier Engh.

Skal være pluss ti

MINST TI GRADER: Forsikringsselskapene sier at det skal være minst ti grader på hytta gjennom hele vinteren, sier Ingeborg Bjorvand Engh.

Hun snakker om hvordan norske hytter har et gjennomsnittlig boareal på 102 kvadratmeter. De har gjerne dusj, oppvaskmaskin, vasje og boblebad. Kanskje til og med kjøleskap med vanntilkobling, og det er vanskelig å tømme.

Dessuten:

– Forsikringsselskapene sier at det skal være ti plussgrader eller mer i hytta gjennom hele vintersesongen. Er det under ti, er de risiko for frostsprengning og rør som fryser. Mange er ikke klar over dette. Jeg har også skrudd ned termostaten på badet til fem grader, sier Ingeborg Bjorvand Engh.

Fuktfare med solceller

Solceller som er en del av taket i stedet for å bli montert oppå et vanlig tak, kan føre til fuktskader. – De har to viktige bygningsfysiske utfordringer, sier seniorforsker Stig Geving i Sintef Community.

– De har ekstra behov for lufting for å holde temperaturen lav og dermed strømproduksjonen høy. Dessuten: Er regntetteten god nok? spør han.

INTEGRERT: Stig Geving finner svarene for solceller som er integrert i vegger eller tak.

Slike bygningsintegrerte solceller produserer strøm samtidig som de erstatter tak, fasadekledning, vinduer eller andre deler av bygningen. Men det mangler kunnskap og veiledning om hvordan de bør være.

Sintef slår fast at disse solcellene må oppfylle de samme bygningstekniske kravene og ytelsene som de elementene de erstatter.

Forskningsinstituttet har laget sin egen podkast om bygningsintegrerte solceller.

Powered by Labrador CMS