KLARGJØR: Oskar Forslund (t.v.) og Magnus Johannessen er i ferd med å klargjøre for rørfornying. Salgssjef for Olimb i Bergen, Rune Pedersen, følger med.

– Rørfornying er gjenbruk i praksis

BERGEN: I stedet for å grave opp og rive ned, så velger stadig flere rørfornying når gamle rør skal repareres. – Gjenbruk i praksis, mener Grønn Byggallianse.

Published

– Rørfornying er et godt eksempel på hvordan gjenbruk kan gjennomføres i praksis, sier leder for kompetanseheving hos Grønn Byggallianse, Anne Solgaard.

Hun forteller at mye av poenget med gjenbruk er at man må ta tak i det som er problemområdet og som må fikses, ikke alt det omkringliggende.

– Dersom et rør kan fikses og oppgraderes, slik at levetiden opprettholdes eller til og med forlenges, uten at man også må gjøre store grep som berører resten av bygningsmassen, så er det et veldig godt tiltak. I tillegg er det også andre positive miljøeffekter som at man slipper å grave, flytte masser, stenge veier og lage bråk i lang tid, sier Solgaard.

Betydelig mindre avfall

En av aktørene som er store på rørfornying er Olimb. Selskapet er for tiden involvert i flere store rehabiliteringsprosjekter i Bergen, hvor flere store borettslag er i ferd med å fornye rørnettet, og hvor rørfornying benyttes som metode og løsning.

– Rørfornying checker av på veldig mange gjenbruksparameter. For det første slipper man å kaste de gamle rørene. De nye rørstrømpene trekkes inne i det gamle rørnettet, som slik fungerer både som forskaling, men også som brann og lydisolasjon, sier salgssjef for Olimb i Bergen, Rune Pedersen.

Det betyr at avfallsmengden, som også har blitt et hett tema på byggeplasser de siste årene, reduseres kraftig. Ytterligere en faktor er at siden man slipper å grave og rive for å komme til rørene, så slipper man også betydelig med innvendig etterarbeid.

– Ikke bare forlenges levetiden til eksisterende rørnett, det generelle forbruket går også betydelig ned, sier Pedersen.

Økende interesse

Blant lagene de for tiden jobber på er Ulsmåg borettslag, et stort lag med 244 leiligheter. Her gjennomførte de først en test for å se om rørfornying var egnet og svarte til styrets forventninger og krav.

Resultatet var overbevisende, og nylig signerte de opsjonsavtalen som innebar en komplett rørfornying av alle innvendige avløpsrør i borettslaget.

På Landås, i Kristoffer Jansonsvei borettslag, hvor de er underentreprenør for Arna og Åsane Rørleggerservice, er de i gang med en tilsvarende, om enn noe mindre jobb.

– Vi opplever betydelig økende interesse for denne måten å fornye rørene på. Det henger nok sammen med at metoden ofte er betydelig rimeligere enn alternativet som er å bytte ut alle rørene. I tillegg er nedetiden som regel betydelig kortere, noe som selvfølgelig er et gode for beboerne, sier Pedersen.

Færre konflikter

For styrene i borettslagene er kanskje en av de største fordelene at de slipper å pålegge beboerne større kostnader enn strengt tatt nødvendig.

– Rehabilitering er ofte en stor kilde til konflikter i borettslagene. Å bytte ut alle rør, samt rehabilitering av alle bad, er kostbart. For de som for to år siden pusset opp badet for egen regning vil det selvsagt være kjedelig å bli pålagt en ny runde med renovering. Pengene de brukte på egen oppussing vil dermed være bortkastet, samtidig som de nå får en betydelig økning av felleskostnadene, sier Pedersen.

Han forteller at ved å bruke rørfornying i stedet, så holdes kostnadene nede, samtidig som de som regel ikke berører beboernes bad.

– Beboerne får ikke nye bad, men de får også lavere felleskostnader og større valgfrihet. En kraftig økning i felleskostnadene kan for mange være krevende, spesielt i et hett boligmarked hvor de kanskje har strukket strikken langt. Selv om rørfornying ikke egner seg i alle tilfeller, så vil det i mange tilfeller være et godt og bærekraftig alternativ, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS