DIGITALISERER: De forteller bransjen om digitalisering til både installasjon og drift. Johan Ekstedt (til venstre), Fredrik Östbye (til høyre) og Dag Gramstad (innfelt) inviterte bransjen på talkshow.

Digitalisering sparer vann og strøm

Pumper sløser bort mer energi enn hele det norske strømforbruket, og 25 prosent av vannet renner ut i bakken. Digitalisering og sensorer skal gjøre både montering og overvåking enklere.

Published

– Vi merker at byggebransjen i Norge er ekstremt opptatt av energi. Ti prosent av energiforbruket i verden er det pumper som står for, sier kommersiell direktør Dag Gramstad i Grundfos.

Da leverandøren brukte koronavinteren til en hel dag med digital bransjesamling, snakket han lenge og konkret om digitalisering og bransjefremtid sammen med sverigesjef Johan Ekstedt og Futurelab-direktør Fredrik Östbye.

Gramstad fastslår at pumpene er helt nødvendige, men samtidig er det store muligheter til å spare energi på dem.

Finner lekkasjer

Fredrik Östbye, på sin side, peker ut et annet eksempel der det sløses med ressursene:
– Vi forstår at 25 prosent av vannet vårt lekker ut i bakken, men vi vet ikke hvor. Nå kan sensorene våre identifisere hvor i nettet lekkasjen trolig er. Når vi bruker pumpene våre som sensorer i ledningsnettet, kan vi guide i riktig retning for å finne den, fastslår han.

Lekkasjefunn er også et av mange eksempler på hvordan det er tingenes internett og kunstig intelligens som skal følge med på pumpene – ikke driftere som går eller kjører ut for å sjekke.
– Det er ikke teknikere som skal reise ut og løfte på et lokk lenger. Vi vil vite statusen på avstand og bare reise ut til de plassene der det finnes et potensielt problem, sier Johan Ekstedt.

Koronapress

Koronaåret 2020 fikk fart på bransjen og presset dem som ikke arbeidet mest mulig digitalt, til å begynne å gjøre det seg.
– Det måtte en global pandemi til for at vi skulle klare å bli heldigitale. Nå er vi tvunget til å bruke digitale hjelpemidler, og kundene våre er blitt langt mer modne på å jobbe digitalt, fastslår Dag Gramstad.

– Vi kan ikke reise ut til kundene våre på samme måte som vi gjorde før. Det er kanskje ikke noe vi burde gjøre, heller, men det er en kjempestor endring å venne seg til.

Teknikerhjelp på avstand

Resultatet er at rørleggere og installatører må få den hjelpen de trenger, på andre måter enn av en servicetekniker som kommer på besøk.
– Plutselig får vi ikke lov til å reise lenger. Da kan vi bruke teknikken. Installatøren er på plassen, og så hjelper vi dem over Teams. Fjerninstallasjon og fjernferdigstilling, beskriver Fredrik Östbye.

Med andre ord: Digitaliseringen må til for den som skal montere og sette i drift, også – ikke bare for den som sitter på et kontor.

– Et annet eksempel på de digitale tjenestene som vi har lansert relativt nylig, er Building Connect. Det er en tjeneste som hjelper kundene våre med å spare energi i bygningene sine. Vi retter oss mot mindre og mellomstore bygninger som ikke har noe bygningsautomasjonssystem, slik at de aktivt kan gå inn og spare energi, sier han.

Produkter som ikke finnes ennå

Johan Ekstedt forklarer hvordan leverandøren kan være mye mer effektiv og få inn flere kundemøter på en dag når det ikke er nødvendig å bruke det meste av tiden i bil mellom kundene. Bærekraftig er det også, men han understreker likevel at det alltid kommer til å være behov for å møte mennesker.

Hvor store endringer utviklingen betyr selv for den som driver med noe så fysisk som vann, illustrerer Grundfos-toppene best med å snakke om hvordan konsernet selv fornyer seg:

– Halve omsetningen vår i 2025 kommer til å komme fra noe som vi ikke har i hendene våre i dag, sier Johan Ekstedt.

– Det er veldig viktig for oss å gjøre en omstilling mot mer digitale tjenester. Hvordan kan vi hjelpe kundene våre med å bli mer effektive? spør Fredrik Östbye.

Powered by Labrador CMS