FÅR KRITIKK: Rapporten som Undheim Konsultering har laget for Z Energi, går gjennom regler og metoder for å bli kvitt legionella i drikkevannsanleggene. Plastron-sjef Johan P. Nielsen omtaler den som et bestillingsverk.
FÅR KRITIKK: Rapporten som Undheim Konsultering har laget for Z Energi, går gjennom regler og metoder for å bli kvitt legionella i drikkevannsanleggene. Plastron-sjef Johan P. Nielsen omtaler den som et bestillingsverk.

Spesialist ut mot legionella-rapport:
- Et bestillingsverk

Nå sier kundene nei til giftstoffer i vannet etter at det er legionellabehandlet, sier Plastron-sjef Johan P. Nielsen. «Bestillingsverk», sier han om rapporten fra Undheim Konsultering.

Published

– Det er mange som prøver seg. Det vi reagerer på, er at det blir lagt frem et bestillingsverk som om det skulle være en vitenskapelig rapport, sier Nielsen.

Han er daglig leder i Plastron. Karmøy-selskapet spesialiserer seg på renseteknologi og desinfisering og tilbyr også legionellatesting.

Vil ikke ha slam

Rapporten som Undheim Konsultering har laget for Z Energi, går gjennom regler og metoder for å bli kvitt legionella i drikkevannsanleggene.

Nielsen omtaler den som et bestillingsverk. Virkeligheten er at kundene ikke vil ha biocider med giftinnhold, og det kommer både Z Energi og andre leverandører til å merke, ifølge Plastron-sjefen.

– Tungmetaller i avløpssystemene er et kjempeproblem. Bøndene vil ikke ha slammet fra renseanleggene når det inneholder spor av sølvnitrat eller andre tungmetaller. Det eneste slammet kan brukes til i dag, er veiskuldre på motorveiene.

Vann og oksygen

Resultatet er at flere kommuner og fylkeskommuner har begynt å skrive i anbudsinnbydelsene at restproduktet etter behandling utelukkende skal være vann og oksygen.
– Det kommer flere og flere til å skrive. Det betyr at det blir vanskeligere og vanskeligere å selge biocider med giftinnhold. Egentlig burde det vært stoppet for lenge siden, mener han.

– Det har falt noen tungt for brystet. Blant annet har Z Energi satt himmel og jord i bevegelse for å fortelle at hypokloritt av salt ikke er farlig. Men hypokloritt er hypokloritt, enten det kommer fra salt eller fabrikk. Når kommunene ikke vil ha det, så får de skrevet en såkalt rapport. Hvis du betaler for en rapport, kan du få den som skriver, til å skrive akkurat det du vil, sier Nielsen.

Hydrogenperoksid

Grunnen til at for eksempel kobber- og sølvioner fremdeles er akseptert, er at ingen har klart å «temme» hydrogenperoksidet tidligere, hevder Johan P. Nielsen. Det mener han at Plastron har fått til.

– Vi har en stabilisert hydrogenperoksid som også er det eneste som er godkjent til økologisk behandling. Hydrogenperoksid som er rent og ustabilisert, har en levetid på noen minutter. Derfor må det brukes i svære mengder, fordi mesteparten går til spille. Så kan det stabiliseres med sølvnitrat og få en levetid på ni til tolv timer. Den typen vi har, har levetid i 110 timer og inneholder ingen gifter – hverken klor, sølvnitrat, sølv- eller kobberioner eller noen form for miljøgifter, sier Nielsen.

Etter behandlingen er det bare vann og oksygen igjen. Derfor har han tro på at det er en slik løsning kundene vil ha i fremtiden.

– Sensorer viktigst

Tor Line i Z Energi protesterer og mener at det burde ta ti minutter å kjøpe et legionellasystem.
– Vi har fokus på energi, kjemikalier og godkjenninger. Vi stoler på EU-godkjenninger og direktiver. Vi mikser ikke sammen noen kjemikalier og får en godkjenning fra Mattilsynet, sier han, og mener at alt godkjennes i Mattilsynet.

– Legionella er i svært mange tilfeller feil fokus. Noen tror at de kan fjerne tekniske feil som isolering, tilbakeslagsventil, høye kimtall og dårlig offentlig vannkvalitet med å tilsette diverse metaller eller kjemikalier. Erfaringer fra legionellaprosjektet vårt i Stavanger kommune og Innovasjon Norge er at det viktigste verktøyet er IoT-sensorer som kan måle temperaturer, sirkulasjon og strøm, sier han.

– Advokater, sluttkunder og rørleggere bruker millioner på krangel om legionella og energitap, ifølge Tor Line.

Powered by Labrador CMS