OVERSIKT: En egen tabell gir en detaljert oppstilling av elleve forskjellige metoder mot legionella. Illustrasjon fra rapporten «Legionella og behandlingsmetoder.
OVERSIKT: En egen tabell gir en detaljert oppstilling av elleve forskjellige metoder mot legionella. Illustrasjon fra rapporten «Legionella og behandlingsmetoder.

Laget oversikt over legionella-metoder

En ny rapport prøver å rydde opp i legionellaforvirringen. Rapportforfatter Audun Undheim etterlyser enklere regler eller rett og slett en egen «legionellalov».

Published Last updated

aLegionellamarkedet oversvømmes av en mengde løsninger, og de er så forskjellige at det er vanskelig å velge. Det er til og med vanskelig for kunden å vite hva han skal spørre om. – Dyrt, komplekst og forvirrende, sa Tor Line i Z Energi på Nemitek.no 13. januar.

«Folkeopplysning»

Nå har han «brukt 100 000 på forskning og folkeopplysning», som han sier det selv. Undheim Konsultering har laget en 30 siders gjennomgang av det som finnes av regler og metoder for å bli kvitt legionella i drikkevannssystemene.
– Vi ønsker greie veiledere for kunder. Dagens vepsebol er ikke kjekt å jobbe i, sier Tor Line.

LINK: Her kan du lese rapporten fra Undheim Konsultering

Han jobber først og fremst med energieffektivisering og ser på legionella som et sideprodukt for å spare energi.
– Regelverket er tungvint. Jeg ville helst hatt en egen «legionellalov», for eksempel under drikkevannsforskriften, med mer detaljerte krav til både utforming av anlegg og behandling, sier Audun Undheim i Undheim Konsultering.

Problem i nybygg

Han har sett hvordan heller ikke alle leverandørene er like stø på hvilke godkjennelser produktene deres trenger og konstaterer at kaldtvann som blir oppvarmet i dårlig utformede nybygg, er et problem.
– Om det konkret skyldes manglende regelverk, tør jeg ikke si, sier han.

I rapporten om legionella og behandlingsmetoder bygger han blant annet på en kartlegging som Multiconsult gjorde for Statkraft Varme i 2018 og på veilederen fra Folkehelseinstituttet fra 2015 om forebygging av legionellasmitte.

Metodetabell

Det nye i denne gjennomgangen er at elleve forskjellige behandlingsmetoder ikke bare er gått gjennom med fordeler og ulemper. De er også satt opp i tabell som forteller hvilke som er trygge for mennesker, hvilke som er godkjent i Norge, hva de virker på, biprodukter og myndighetskrav.

Tabellen viser blant annet at slett ikke alle metodene er godkjent, at rundt halvparten ikke fjerner biofilm, at færre enn halvparten er langtidsvirkende og at flere er på listen over miljøgifter eller må følge strenge myndighetskrav.

Oppdragsgiveren Z Energi leverer ett av de elleve alternativene til behandling – Neuthox – og Undheim fastslår at det er det eneste produktet som er beskrevet.
– Ellers har jeg forsøkt å være så nøytral som mulig, og alle påstander kan sjekkes i referansene. Jeg er åpen for å redigere rapporten dersom jeg tar feil: Dette er et stort tema, og det finnes ikke bare ett riktig svar, sier han.

Forskning

– Det største problemet med rapporten er hvordan mengden informasjon er mye større enn hva som er mulig å ta med. Dette kunne jeg fint brukt et år på, sier Audun Undheim.

Han mener det trengs mer forskning om legionella og behandlingsalternativer for å komme litt videre.
– Det blir mye å forvente at hvem som helst skal sette seg så dypt inn i stoffet for å bestemme behandlingsmetoder for bygget.

Powered by Labrador CMS