Vann-veileder kommer neste år

Nemitek har i to år arbeidet med å få på plass en europeisk standard for vannbehandling. Den skal være klar neste år. Det skal også en nasjonal veileder, som skal sikre at kravene gjennomføres i praksis.

Published

Nemitek har vært en drivkraft i arbeidet, og har engasjert rådgiverne Van Ha Doan og Maria Råken i Kompa. Gjennom Standard Norge representerer de Norge i den europeiske komitéen.

– Bransjen har lenge etterlyst en enhetlig standard for vannbehandling, og det er svært gledelig at den etter planen sluttføres neste år, sier aktivitets- og kompetansesjef Thomas Fransrud i Nemitek.

Nemitek og Kompa, med bransjen i ryggen, argumenterte sterkt for at krav til vannbehandling skal inn allerede i prosjekteringsfasen.

Norsk initiativ

– Vi fikk muligheten til å påvirke den nye standarden «Design av kjøleanlegg», og forslaget om å inkludere vannbehandling som krav, ble svært godt mottatt. Det var bred enighet i den europeiske arbeidsgruppen om at dagens retningslinjer ikke er konkrete nok, og det er tydelig at det ikke bare er i Norge manglende krav har vært en utfordring, sier Råken.

Den nye standarden skal snart ut på høring i alle medlemslandene, og det er forventet at standarden publiseres i sin helhet i løpet av desember 2021.

Starter arbeidet med en nasjonal veileder

Samtidig som standarden ferdigstilles, har bedriftene i Standard Norges komite for varme- og kjøleanlegg vedtatt at det skal utarbeides en nasjonal veileder innen vannbehandling.

Utbyttet som bransjen vil få av en europeisk standard, vil være avhengig av en god veileder, framholder Thomas Fransrud.
Utbyttet som bransjen vil få av en europeisk standard, vil være avhengig av en god veileder, framholder Thomas Fransrud.

– Vi får fullt utbytte av en standard først når vi har en tilhørende veileder, framholder Fransrud.

Veilederen skal være et teoretisk og praktisk hjelpemiddel for både de som prosjekterer og de som er ute på anleggene.

– Vårt mål er at flere installerer vannbehandling, og ikke minst at vannbehandlingsprogrammene følges opp i ettertid. Vi ser altfor ofte driftsproblemer som kunne vært unngått, og dette koster byggeierne mye, sier Råken.

Vannet er den viktigste komponenten

I et vannbårent energianlegg spiller vannet hovedrollen. Vannet skal frakte energien rundt i bygget, og er vannet korrosivt, vil det dannes partikler som fraktes rundt med væsken. Hvis partiklene ikke fjernes, kan det dannes isolerende belegg i varmeavgiverne som reduserer energioverføringen.

– Driftsproblemer, økt energibruk, redusert levetid på komponentene og redusert komfort er typiske konsekvenser sier Råken.

Stor støtte fra bransjen

Selv om leverandørene leverer ulike løsninger for vannbehandling, er alle enige om at felles retningslinjer er et steg i riktig retning. De to representantene for standardiseringsprosjektet ser positivt på at så mange leverandører har ønsket å støtte prosjektet, og framholder at det er plass til flere.

– Både standard og veileder vil bidra til generelt mer energieffektive bygg med lang levetid, sier Råken.

Powered by Labrador CMS