RØRLEGGERYRKET

Slik kan kunstig intelligens hjelpe rørleggerbransjen

Kunstig intelligens utgjør ingen trussel for rørleggeryrket. AI-eksperter mener tvert imot at kunstig intelligens vil hjelpe VVS-bransjen.

Published Last updated

– AI vil helt klart påvirke rørleggerbransjen. Det kan være alt fra skrivebordsoppgaver som for eksempel utarbeidelse av tilbud og rapporter, men også analyser av for eksempel vedlikeholdsbehov, sier Morten Goodwin, professor ved Universitetet i Agder og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research. 

Goodwin underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus på de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Høsten 2020 gav han ut boken «AI. Myten om maskinene».

Lytter etter feil 

Professor Goodwin mener at den praktiske siden av rørleggeryrket, den som krever at noen er fysisk ute og faktisk gjør noe med hendene, ikke i særlig grad vil bli påvirket av kunstig intelligens. Men noe av det som altså kan bli påvirket, er når man skal rykke ut og hva som skal gjøres. 

– I stedet for at service og vedlikehold foretas etter en kalender, så kan kunstig intelligens og nye verktøy analysere når vedlikeholdet bør foretas. Det vi snakker om er behovsbasert service og vedlikehold, sier Goodwin. 

Dette har vært vanlig i olje- og gassbransjen i en årrekke. Nå kan kunstig intelligens altså bidra til at det også blir mer vanlig i både næringsbygg og private hjem. Goodwin forteller at det allerede finnes selskaper som har utviklet ulike verktøy som, basert på lyd, kan si noe om nettopp dette. 

– Det er verktøy som lytter etter unormale lyder. Når det dukker opp en lyd som er unormal, så gir systemet et signal om at det må sjekkes. Da rykker rørlegger eller annet VVS-personell ut og sjekker hva som er feil. AI kan med andre ord bidra til økt sikkerhet og redusere faren for uheldige hendelser, sier Goodwin.

Prediktivt vedlikehold 

Også leder for Norwegian Open AI Lab i Trondheim, Heri Ramampiaro, mener at AI kan bli et svært nyttig verktøy for rørbransjen. 

– Jeg ser for meg flere aktuelle områder for bruk av AI. For eksempel kan AI være et nyttig verktøy innenfor ressursplanlegging. Hvordan kan rørleggerfirmaet utnytte personellressursene sine best mulig og hvilke oppgaver bør prioriteres, sier Ramampiaro. 

Han mener også at det er en del serviceoppgaver som kan automatiseres, men også at kontroll av systemer kan gjøres enklere og bedre ved hjelp av AI. 

– For eksempel kan man gjennomgå rørsystemer ved hjelp av datasyn, computer vision. Dette er nyttig i forbindelse med prediktivt vedlikehold og kan benyttes i større industrielle bygg, men også i de private hjem. AI vil være et nyttig verktøy på mange områder for rørleggerbransjen, sier Ramampiaro.

På disse områdene kan AI hjelpe rørbransjen

Lekkasjedeteksjon og forebygging

  • Et av de kanskje viktigste bruksområdene for kunstig intelligens i rørleggerbransjen, er lekkasjedeteksjon og forebygging av skader. Maskinlæringssystemer vil raskt kunne identifisere lekkasjer og potensielle problemer i rørsystemer, noe som muliggjør reparasjon før skaden oppstår. Slik kan AI bidra til å redusere risikoen for vannskader. Noen AI-systemer kan til og med stenge av vannforsyningen automatisk når lekkasjer oppdages og forhindrer ytterligere skade og sparer vann.

    Smarte vannstyringssystemer for hjem og bedrifter

  • Et annet område hvor AI-teknologi vil kunne ha en betydelig innvirkning, er smarte vannstyringssystemer. Intelligente systemer bruker sensorer og maskinlæringsalgoritmer for å overvåke vannbruk og slik oppdage potensielle problemer i vannstrømmene. For eksempel kan smarte vannstyringssystemer oppdage lekkasjer, identifisere områder med overdrevent vannforbruk, samt spore og justere vannstrømmen basert på bruksmønstre.

Prediktivt vedlikehold for VVS-infrastruktur

  • Prediktivt vedlikehold er et annet område hvor AI-teknologi allerede brukes. Ved å analysere data fra rørleggersystemer kan AI-algoritmer forutse potensielle problemer før de oppstår, slik at rørleggere kan løse dette proaktivt. Dette kan redusere sannsynligheten for kostbare reparasjoner og nedetid og forlenge levetiden til huset, rørleggeranlegget og infrastrukturen.
  • Automatisering av repeterende rørleggeroppgaver med AI-teknologi

    • AI-teknologi og maskinlæring kan også automatisere repeterende oppgaver i rørleggerarbeid. For eksempel kan AI-algoritmer analysere data fra rørleggersystemer og anbefale reparasjoner eller vedlikehold. Denne prosessen kan spare rørleggere tid og redusere sannsynligheten for feil.
Powered by Labrador CMS