ØDELAGT: Noen ganger blir våtromskabinene stående ute på byggeplassen til de får skader.
ØDELAGT: Noen ganger blir våtromskabinene stående ute på byggeplassen til de får skader.

Kundene klager på prefabrikkerte bad - rørleggeren kan ikke ordne opp

Misnøye med modulbad

Når modulbadet skal fikses, må rørleggeren melde pass. – Veldig mange er misfornøyde fra dag én når de flytter inn, sier Håkon Lien.

Published

Han er avdelingsleder i Ringside Rørleggerbedrift i Oslo. Der får han og kollegene hans jevnlige jobber med modulbad.
– Vi har ikke montert modulbad – det er en nisje vi ikke har involvert oss i. Det vi har gjort, er å rehabilitere eldre modulbad, forteller han.

– Ser ut som sykehus

Da Nemitek.no fortalte om Teknobad, som sliter med å få rørleggere til å montere badene sine, skapte det debatt om modulbad generelt. Lien forteller om store forskjeller mellom de forskjellige prefabrikkerte variantene han har støtt på. Det er forskjeller i hvordan de er bygd, og det er forskjeller mellom tidsepokene. Han regner med større problemer etter hvert som modulene blir eldre.

– Veldig mange er misfornøyde fra dag én når de flytter inn, for det ser ut som de har flyttet inn på Ullevål. 10×10 grå på gulvet, 10×10 hvite på veggene, kanskje dårlige løsninger, og alt er jo trangt. Når det er bygd og skal heises inn i bygget etterpå, med forhøyet gulv og nedsenket himling, blir det ikke så mye igjen, konstaterer Håkon Lien.

Skjønner ikke hva de har kjøpt

Han stiller spørsmål om opplysningsplikten til selgeren og mener at folk ikke skjønner at de har kjøpt bolig med modulbad.

– De ser for seg at de skal gjøre endringer på badet. Så, når rørleggeren kommer på befaring, får de beskjed om at det ikke går. Vi har tatt opp gamle moduler fra slutten av 1980-tallet der det blir frem med vinkelsliperen og mye arbeid. Rørsjakt og hvor rør til avløpet går, gir utfordringer om vi skal gjøre det på en god måte. Vi skulle hatt tegninger, sier Lien.

Han skjønner at det er vanskelig å vite hvem som har ansvar hvor. Ingen vil ta på seg ansvar for andres feil.
– Og store firmaer som driver med dette, har advokater på full tid. Så kommer det en rørlegger og priser oppdraget og skriver under på litt mer enn han egentlig burde. Det er fort gjort å gå på en blemme der, fastslår han. Det er kanskje der den egentlige diskusjonen ligger: Hvor går grensen for hvem som har ansvaret for hva?

Ventetid

Håkon Lien har ikke vondt for å skjønne at rørleggere ikke vil ta på seg å montere prefabrikkerte bad.
– Hvis du står der med to jobber, velger du den du tjener mest penger på. På de jobbene vi har der kunden skal levere alt mulig, går timeprisen opp. Så er det alltid noe som mangler. Da må det stå med stor skrift at ventetiden faktureres når rørleggeren står og venter på at den delen som skal komme, sier han.

Nemitek.no har snakket med flere rørleggere som forteller om dårlige erfaringer med prefabrikkerte bad.
– La oss nå få levere de rørene vi skal. Vi er rørleggere; ikke badekabinmontører. Så ligger det et grensesnitt her som det er et mareritt å finne ut av, sier en av dem.

Mens en annen forteller om erfaringer med modulbad som har stått ute på byggeplassen i flere måneder og blitt skader før de blir montert.

Her er rådene:

Skikkeligrørlegger.no gir forbrukerne råd om modulbad.

Her er rådene:

  • Individuelle tilpasninger av våtromskabiner er vanskelig uten at tetthet og kvalitet som ligger til grunn for godkjennelsen, forringes. Det lar seg knapt gjøre å bygge om eller endre våtromskabiner.
  • Modulbad er ikke egnet for oppussing. Montert utstyr kan erstattes med nytt, men plasseringen må være den samme. Ønsker man å skifte flis, anbefales det å legge flis på flis, for ikke å ødelegge bakenforliggende konstruksjoner/tettesjikt. Enkelte moduler har for øvrig begrenset mulighet for skifte av utstyr.
  • Du kan ikke endre romløsning og flytte badet.
  • Sammenlignet med et plassbygd bad er en våtromskabin vesentlig rimeligere og reduserer byggekostnaden for boligen tilsvarende. Mange kabiner produseres i lavkostland. Om badet er prefabrikkert, bør det reflekteres i boligprisen. Sjekk takst og prospekt for beskrivelse av løsningen som er valgt.
  • Er du i en visningsleilighet som har plassbygd bad og ønsker dette i din leilighet? Spesifiser dette i kontrakten, og sjekk at det i beskrivelse av badet og løsninger generelt ikke er benyttet ordlyd som «eller lignende» i prospekt og kontrakt. Denne typen ordlyd kan gi utbygger stor frihet i leveransen.
  • Det finnes eksempler på at utbyggere har valgt plassbygd bad i byggetrinn 1 der de har visningsleiligheter, for siden å skifte ut med modulenheter i byggetrinn 2 og 3. Derfor er det viktig å lese kontraktsforslaget nøye.
Powered by Labrador CMS