PÅ LAG: Styreleder Petter Vang (til venstre) i Norsk Varmeteknisk Forening innledet samtaler med daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek i august. Nå er de to foreningene blitt en.
PÅ LAG: Styreleder Petter Vang (til venstre) i Norsk Varmeteknisk Forening innledet samtaler med daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek i august. Nå er de to foreningene blitt en.

NVF går inn i NemiTek

På ekstraordinær generalforsamling i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) onsdag 18. november ble det besluttet å legge ned foreningen og å slå seg sammen med NemiTek. I fellesskap blir begge foreningene sterkere, og NemiTek får et enda bredere nedslagsfelt.

Published Last updated

– NemiTeks styre gav tidligere i høst aksept for sammenslåingen, og det er en glede å nå kunne ønske NVFs medlemmer velkommen til oss. Samtidig er det også trist at en av våre søsterorganisasjoner må legge inn årene etter så mange år. Mange av medlemmene er i dag overlappende, men også nye grupperinger kommer inn. De trenger et miljø, og det skal vi skal skape for dem, sier daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek.

NVF blir en del av NemiTek i form av egen faggruppe som skal ha fokus på fleksibilitet rundt oppvarming og varmekomfort. Den skal gi innspill til redaksjonelt innhold, kursing, samlinger og politisk arbeid. Dagens NVF består av medlemmer fra leverandører av produkter til varmeanlegg, rørleggere, fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og ansatte i utdanningsinstitusjoner.

EO-ordningen

Som følge av overtakelsen av NVF trenger også EO-ordningen ny forvalter, og NemiTek jobber her med styret i Effektiv Oppvarming om overtakelse.

– Det er også andre foreninger og faggrupper i samtaler for å bli en del NemiTek, noe som er i tråd med foreningens mål å bli bransjens viktigste treffpunkt, sier Egeland.

NemiTek har i dag om lag 4500 personer som medlemmer, mens NVF har rundt 340 bedriftsmedlemmer. Selv om enkelte er medlemmer i begge foreningene, blir det likevel en klar styrkning av slagkraften til NemiTek.

NVF er forventningsfulle

– For våre medlemmer vil dette bety at vi kan videreføre interessefeltene for oljeleverandører og fyringsteknikere. Øvrige interessefelt er alt meget godt ivaretatt i Nemitek. Gjennom den stemmen Nemitek har i den offentlige debatten er jeg helt sikker på at dette blir svært positivt for våre medlemmer, sier styreleder Petter Vang i NVF.

NVF har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge. Foreningen arrangerer kurs, seminarer og vanlige ettermiddagsmøter, samt utgir et tidsskrift for medlemmene.

Tidligere daglig leder i NVF, Geir Jansen, forlot sin stilling på sensommeren. I stedet for å erstatte ham, åpnet foreningen for en sammenslåing med NemiTek. Og det er nå en realitet.

Powered by Labrador CMS