STYRKE: Tre sammen med plasten gjør ikke bare rørene mer miljøvennlige, men også sterkere, ifølge Hugo Harstad i Norske Skog.

Trefiber gjør rørene sterkere

KONGSVINGER: De halvblander plast med trefiber og gjør avløpsrøret sterkere. – Vi kan få både veggtykkelsen og produksjonskostnadene ned, sier Hugo Harstad.

Published

Han vil ha mer tre og mindre olje. Det er ikke så overraskende: Harstad er direktør for forretningsutvikling i Norske Skog. Men nå har skogkonsernet samarbeidet med Pipelife og faktisk fått til et produkt som blir både bedre og mer miljøvennlig enn plastrør:

Rørbend

– Vi bruker 50 prosent fiber og 50 prosent termoplast, inkludert resirkulert, nedbrytbar bioplast. Foreløpig er det brukt i et rørbend fra Pipelife, en krok fra Plasto og møbler fra en nordnorsk produsent som tradisjonelt lager kontormøbler av havplast, forteller direktøren.

Han trekker frem rørproduksjon som det stedet der du finner det store plastvolumet som kan erstattes med tre. Harstad forteller hvordan det gjør rørene sterkere å blande inn tre:

Tynnere og sterkere

– Du går ned i veggtykkelse og ned i produksjonskostnader. Termomekanisk trefiber fra gran øker verdien av plast. Du kan redusere produksjonskostnadene og produsere tynnere og lettere deler, sier han. Han mener også at rørene vil være mer brannhemmende: Hvis det tar fyr, vil de brenne langsomt, uten å dryppe, og utvikle sot og røyk som vil kvele flammene.

Om noen er skeptiske til at rørene blir mindre vanntette når halvparten av materialet er tre, så beroliger han gjerne. Ikke bare tåler de vann – de tåler det så godt at levetidskostnadene blir lavere enn for klassiske rør i plast, hevder Harstad.

– Når du tar inn returplast, vil du ofte få destabilisering og dårligere styrke. Ved å tilsette trefiber, løfter du opp styrken igjen. Vi jobber med selskap i hele verdikjeden, og det mest spennende er resirkulert plast, sier han.

Kortreist

Norske Skog vil gjerne bruke eget råstoff fra Halden og resirkulert plast fra Fredrikstad.
– Dermed trenger vi ikke å transportere for langt. Kan vi så sende det til Ringebu, der hvor Pipelife lager elementer, så klarer vi å redusere transporten, sier forretningsutvikleren.

I disse dager installerer Norske Skog den første produksjonslinjen for Cebico, som komposittmaterialet heter, på Saugbrugs i Halden.

– Piloten som starter opp i desember, har en kapasitet på 300 tonn. Et fullskalaanlegg kan produsere 40.000 tonn i året, forteller Harstad.

Parallelt med å lage plastrør med innblandet tre arbeider Norske Skog også med å lage maling og epoksygulv med innblandet tre.

Powered by Labrador CMS