SØKER VERTSKAP: – Dette er en fin anledning for bedriftene til å utforske nye ideer og løsninger sammen med våre studenter, sier Natasa Nord ved NTNU.

AKTUELT

NTNU søker vertskap for prosjekt- og masterstudenter

Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU jakter nå forslag og vertskap for åtte prosjekt- og masterstudenter.

Published Last updated

– Vi ønsker oss en tettere relasjon til bransjen, og derfor etterspør vi nå hos konsulenthusene, entreprenører og andre bedrifter som ser på dette som interessant å komme med forslag for prosjekt- og masteroppgaver, forteller Natasa Nord, professor og nestleder for utdanning ved Institutt for energi- og prosessteknikk.

Hun legger til at studentenes arbeid ikke bare vil være av akademisk verdi, men også direkte relevant for bedriftene som tar dem imot.

Forslag til oppgaver kan være om følgende tema:

  • Simulering av energieffektivisering i bygninger
  • Energiplanlegging av områder
  • Simulering og analyse av kost-effektive tiltak ved hjelp av driftsdata
  • Konvertering av elektrisk oppvarmete bygninger til vannbåren varme
  • Analyse av helsesymptomer og opplevd innemiljøkvalitet ved hjelp av maskinlæring
  • Energieffektive ventilasjonsløsninger for operasjonsstuer

– Dette er en fin anledning for bedriftene til å utforske nye ideer og løsninger sammen med våre studenter, påpeker Nord.

Med tilgang til IDA-ICE, MATLAB, eller Python modeller fra tidligere oppgaver, er studentene godt rustet til å bidra fra dag én. Erfaringene fra tidligere samarbeid har vist at studentene ikke bare bringer ny kunnskap inn i prosjektene de blir en del av, men også utvikler eksisterende modeller og løsninger videre.

Nord fremhever viktigheten av at studentene får en stabil og god veileder i bedriftene:

– Det ideelle er at studenten blir en integrert del av et team, kobles på pågående prosjekter, og får relevant faglig innspill. På den måten blir studenten en ressurs som kan bidra med verdifulle simuleringer og analyser, sier Nord.

Professorene Guangyu Cao og Natasa Nord vil ha hovedveiledningsrollen i disse oppgavene. NTNU ønsker at interesserte tar kontakt for å for å drøfte mulighetene – frist er 11. mars.

Ta kontakt:

Powered by Labrador CMS