Stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Tom-Georg Nilsen (H) (fremst) takket for god dialog med utvalget i mai 2019. De andre rundt bordet (fra venstre): Jomar T. Heggdal (BNL), Tomas Kristoffersen (Bravida), Gunnar Harald Quam (Caverion), Frank Utne (Anders O. Grevstad), Dag Halvorsen (Sig Halvorsen), Torkild Korsnes (K. Lund).)

Nye regler gir tilgang til jobber

Næringsdepartementet slår i nye kjøreregler fast at store offentlige kontrakter i utgangspunktet skal deles opp. Dersom de ikke kan deles opp må det begrunnes.

Published Last updated

– Regelen er en stor og viktig seier som vil sikre bedrifter i det norske markedet tilgang på arbeidsoppgaver, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Les de nye kjørereglene her.

Kjørereglene er utarbeidet av representanter for næringslivet og offentlige oppdragsgivere og er delt i fem råd:

  • Vi sikrer rett kompetanse
  • Vi bruker dialog aktivt
  • Vi begrenser oss til det som er relevant
  • Vi forebygger konflikter
  • Vi skaper sunn konkurranse på lang og kort sikt

Entreprenørutvalget møtte komiteleder

Kjørereglene kommer som en oppfølging av Stortingsmelding 22, som ble behandlet i Stortinget våren 2019. Entreprenørutvalget i Rørentreprenørene inviterte i den forbindelse saksordfører i Næringskomiteen Tom-Christer Nilsen (H) og møtte stor forståelse for behovet for å dele opp kontrakter.

Les om entreprenørutvalget med oppfordring til stortinget:

Kjørereglene som næringsminister Iselin Nybø la frem fredag 13. november innebærer at flere norske aktører får mulighet til å delta i konkurranser om kontrakter.

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge

– Vi er glade for at Stortingsmeldingen er fulgt opp på en så god måte. Det var akkurat slike tydelige kjøreregler vi kunne håpe på. Reglene bidrar til sunn konkurranse, sier Røiseland.

Hun deltok selv på høring om Stortingsmeldingen i næringskomiteen og opplevde å bli lyttet til.

Et mindretall viste direkte til organisasjonen i sine kommentarer til Stortingsmelding 22 om offentlige anskaffelser:

Disse medlemmer (Ap, Sp og SV) er bekymret over høringssvaret fra Rørentreprenørene Norge, som forteller om en situasjon der kontraktene er såpass store at de seriøse bedriftene ikke våger å legge inn anbud. Resultatet er at aktører uten verken egne ansatte håndverkere eller lærlinger vinner anbud. Det viser også behovet for strengere seriøsitetskrav framover. Kilde: Protokoll fra behandling i næringskomiteen.

Skill ut tekniske kontrakter

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Større offentlige bygg kan ha en samlet kontraktstørrelse på flere milliarder kroner.

– Byggene blir mer teknisk avanserte og teknikk utgjør i mange bygg nesten halve byggekostnaden. Å skille ut den tekniske delen av bygget er ofte det rette å gjøre, og noen ganger vil det være lurt å dele også den tekniske delen opp i flere kontrakter, påpeker Marianne W. Røiseland.

Arbeidet fortsetter

Hun mener arbeidet med oppdeling av kontrakter på ingen måter er over med kjørereglene.

– Reglene peker ut en retning og sier noe om hva regjeringen ønsker. Det er et tydelig og klart ønske om at det offentlige som byggherre skal være profesjonelt og allright å jobbe for og at flere bedrifter i det norske markedet kan legge inn tilbud. Nå må reglene følges opp.

Powered by Labrador CMS