Varmtvannsbereder uten sluk kostet 626 000

Da vanntrykket økte, fikk kunden lekkasje. Nå har kommunen fått medhold i retten: Abonnenten må dekke skaden selv, siden installasjonen var «ikke faglært».

Published

Når varmtvannsberederen ikke er installert fagmessig og det mangler sluk, så hjelper det ikke å sende regning til kommunen for skadene etter en lekkasje. Det har Gjøvik tingrett fastslått etter at en bolig fikk vannskader da trykket i den kommunale vannledningen økte kraftig.

Gravde av kobling

– Østre Toten kommune er ansvarlig for vannskaden, mener Codan, som abonnenten er forsikret hos.

Kommunen visste ikke hvor ledningsnettet lå, slik at en gravemaskin ødela en kobling mellom en stikkledning og den kommunale ledningen. Da ble stengeventilen, 600 meter fra boligen til abonnenten, lukket. Da ventilen ble åpnet igjen, ble trykket for høyt, enten på grunn av en defekt reduksjonsventil eller feil pådrag.

Ifølge forsikringsselskapet, altså, som også mente at skaden kunne ha vært unngått hvis kommunen hadde anbefalt abonnenten å installere reduksjonsventil.

Bereder på parkettgulv

Boligen hadde en varmtvannsbereder fra 2008 i kjellerstuen, på et parkettgulv uten sluk. Sikkerhetsventilen på berederen skulle tåle 9 bar. På sikkerhetsventilen var det koblet et 16 millimeters pexrør opp til et kjøkkenskap i etasjen over. Røret var koblet til en hageslange, festet til pexkoblingen med en slangeklemme.

Den andre enden av hageslangen var festet til en siklemikk som var stukket gjennom overløpshullet øverst på en skyllevaskekum. Vannutslipp fra varmtvannsberederen var ment å komme ut i skyllevaskekummen og følge avløpsrøret derfra, beskriver Gjøvik tingrett i dommen.

Biltema-klemmer og siklemikk

Kommunen er ikke nådig i beskrivelsen av løsningen:

«Abonnenten har tilsidesatt leverandørens anbefalinger for montering av varmtvannsbereder. Berederen er plassert i rom uten sluk. Pexrøret oppfyller ikke korrekt diameter og er heller ikke lagt i fall mot sluk. Rørarbeidet er ikke fagmessig utført. Det ser man blant annet på pexkoblingen som med spesialverktøy ikke etterlater slitasjemerker som her. Det er ikke benyttet hamp i koblingen for å hindre lekkasje. Slangeklemmene er av den type man kjøper på Biltema. Hageslange med siklemikk er amatørmessig og er i beste fall egnet til å fange opp drypp og helt uegnet for avtapping. I tillegg til dette er ikke lekkasjestopper montert.»

Da sikkerhetsventilen på berederen åpnet seg, rant det ut et sted mellom 1200 og 1800 liter vann. Skyllevaskekummen hadde plass til rundt fem liter.

En av naboene forklarte i retten at sikkerhetsventilen på berederen hans ble utløst med et høyt smell da trykket økte. Men han hadde berederen i et rom med sluk, så han fikk ingen skade.

Slukmangel og feil pex

Retten peker først og fremst på at varmtvannsberederen ikke var fagmessig installert. For det første var det ikke sluk i rommet. For det andre ville skaden vært unngått hvis pexrøret hadde vært større og koblet direkte til avløpsrøret. For øvrig ville også en lekkasjestopper hindret vannskaden, heter det i dommen. Naboen som vitnet, har installert lekkasjestopper hos seg selv i ettertid.

«Pexrøret med utvendig diameter 16 mm, overgangen til hageslange og påmontert siklemikk er etter rettens mening en ikke faglært installasjon. Pexkoblingen med store slitasjemerker uten benyttelse av hamp som lekkasjesikring i koblingen vitner om det samme. Begge de sakkyndige vitnene forklarte at installasjonen ikke fremstår som fagmessig utført», heter det i dommen.

Dermed må forsikringsselskapet dekke både skaden og saksomkostningene. Skaden kostet 451 917 kroner, mens kommunens advokat kostet 174 481,75 kroner.

Powered by Labrador CMS