ALLIANSER OG KJEDER: Styret i RørNorge, her representert ved styreleder Torkild Korsnes, vil åpne for at kjeder og allianser også kan bli medlemmer i organisasjonen.

VVS-BRANSJEN

RørNorge åpner døra for allianser og kjeder

Rørentrepenørene Norge vil nå åpne for at også allianser, kjeder og konsern kan bli medlemmer. For første gang i organisasjonens 110 år gamle historie.

Published Last updated

Styret i Rørentreprenørene Norge (RørNorge) ber generalforsamlingen åpne for medlemskap for kjede- og alliansekontor. Dette vil skje som et forslag til vedtektsendring.

Som eksempel peker RørNorge i saksdokumentene til generalforsamlingen på at av 12 styremedlemmer i dag er bare ett styremedlem uten tilknytning til en slik gruppering. Et flertall av RørNorges medlemmer er også medlem i en kjede eller allianse.

– Kjede- og alliansekontor er en viktig del av bransjen vår. Det vil være en styrke om organisasjonene som representerer rørentreprenørene, er samkjørte og har felles front der det er naturlig, heter det i papirene.

Til Nemitek sier RørNorges styreleder Torkild Korsnes følgende om forslaget til endring.

– Jeg vil si det så enkelt som at det er dit verden har gått. Det er veldig mange av bedriftene i bransjen som er knyttet til en aller annen form for allianse eller kjede. Vi trenger en god dialog med bedriftene og en viktig faktor for bedriftene er jo nettopp kjedekontoret sitt, sier Korsnes.

Ser ingen ulemper

RørNorge peker også på at flere i bransjen ønsker seg et større fellesskap og at blant annet Foreningen for VVS-organisasjonene i Norge (FON) ble stiftet i 2022.

– RørNorge har et godt forhold til medlemmene i FON, der er Konekta, VVS Norge, Rørkjøp, VVS Eksperten og Varme og Bad. Det er kjedekontor som alle representerer mange av RørNorges medlemsbedrifter, skriver organisasjonen selv.

– Ser du i det hele tatt noen ulemper med dette?

– Jeg må være ærlig å si at jeg ikke ser noen ulemper med dette. Da måtte jeg nærmest konstruert noen ulemper og det blir jo meningsløst. Det jeg kan si at disse medlemmene selvfølgelig er annerledes enn de som opprinnelig var med for 110 år siden. Det var rene håndverksbedrifter og disse alliansekontorene og kjedekontorene som nå kanskje kan bli medlemmer, er jo ikke det på samme måte. Men det er ikke relevant i dag, sier Korsnes.

Han regner ikke med de store protestene på generalforsamlingen, men håper jo likevel på litt diskusjon om temaet.

– Jeg håper jo at det blir diskutert, for det er viktig og interessant å høre hva medlemmene mener om dette, avslutter styreleder i RørNorge, Torkild Korsnes.

Generalforsamlingen til RørNorge vil i år finne sted i Bodø 2-4.juni.

Powered by Labrador CMS