POPULÆRE: Marianne W. Røiseland forteller om fulle rørleggerlinjer og podkast som trekker medlemmer.

ARBEIDSLIV

Rørleggere med rekrutteringsallianse

Rørleggere, grossister og produsenter går sammen i en ny allianse for rekruttering. Rørentreprenørene Norge samler bransjen til oppstartmøte 23. februar.

Published

– Vi inviterer bredt. Det er mange som trenger fagfolk, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland.

Produsenter og grossister

Rørnorge prøver å få med seg alle som trenger rørleggere, i en ny allianse. Det er snakk om langt flere enn Rørentreprenørenes egne medlemsbedrifter.

– Rørleggeren trenger fagfolk, produsentene trenger dem, og grossistene trenger dem. Kjeder og konsern, små og store bedrifter. Alle trenger håndverkere. Derfor vil vi sette oss ned og snakke sammen på tvers, sier Røiseland.

Attraktivt fag

Hun samler alle til et møte i NHO. Kjedene, grossistene, enkeltprodusenter, VVP og Fellesforbundet er blant dem som er invitert til NHO onsdag. Det er rom for flere som vil bidra til rekrutteringen.

– Vi skal se på hvordan vi kan bidra til å rekruttere og gjøre faget attraktivt. Hvem er det vi skal rette oss mot? Nå er rørleggerlinjene fulle på nesten alle skolene. Det er helt topp, men vi må fortsette å holde faget attraktivt. Vi trenger den riktige kompetansen, og vi vil få bredden i kompetansen. Da må vi snakke sammen: Bransjen må sette seg ned og se hva er det vi gjør som er bra. Hva kan vi gjøre annerledes, og hva gjør vi for å få flere til å søke? spør hun.

Stå lenger i jobben

Det handler ikke bare om å få nye ungdommer til å søke seg til rørleggerfaget. Det er også viktig å se på hvor lenge rørleggeren blir i jobben sin.

– Er det ting man kan gjøre for at de kan stå lenger i jobben? Dessuten må vi se på voksenlærlinger. Hvem er det vi skal rette oss inn mot? Hvor er det behovene kommer fremover, og hva er det vi virkelig trenger, spør Marianne W. Røiseland.

Podkast trekker medlemmer

Rørentreprenørene Norge fikk over 35 nye medlemmer i fjor, og flere er på vei.

– En del er kommet inn via gründerprogrammet. Men hvis jeg skal peke på én utløsende årsak, er det podkasten vår, sier Marianne W. Røiseland.

Hun snakker om «Bare Rør», der Severin Poppe Midteide og Eli Hermine Heyerdahl Eide nerder om faget samtidig som de når de unge.

– I tillegg er webinarene våre veldig populære, men det ser de ikke før de er blitt medlem. Bare på tre tekniske jussforum hadde vi over 700 deltagere. Totalt var over 1000 på digitale kurs og konferanser hos oss i fjor. Blant annet er det mange som har tatt baskurs digitalt, forteller Marianne W. Røiseland.

Powered by Labrador CMS